هبوط از نگاه مفسران و اندیشمندان عرفان اسلامی


هبوط از نگاه مفسران و اندیشمندان عرفان اسلامی-در حال بارگذاری
۱۵ دی ۱۳۹۶
PDF
200 KB
12
رایگان

عنوان مقاله: هبوط از نگاه مفسران و اندیشمندان عرفان اسلامی

.

نویسنده: محمدحسین عالمی

.

نوع مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

داستان زندگی خلقت آدم سراسر معما و پر از رمز و رازهای فروان است. مسئله هبوط آدم و حقیقی بودن یا تمثیلی بودن آن مطلبی است که در میان مفسران و عرفا مورد بحث و گفتگو واقع شده است؛ به‌نظر می‌رسد بهترین راه برای درک معنای هبوط در حد توان فهم بشری خود قرآن است. بنابر این تفسیرهای بی‌مورد و نابه‌جا و تحمیل اندیشه‌ها و ذهنیت‌های پیش‌پرداخته، بر قرآن کریم امری ناپسند و غیر صحیح است.

نویسندگان در این مقاله بر این عقیده‌اند که در این موضوع تا وقتی دلیلی در حمل بر خلاف ظاهر وجود نداشته باشد و این حمل بر معنای ظاهری، با عقل و تاملات عقلی ناسازگاری نداشته باشد، باید آیات را حمل بر معنای ظاهری کرد و دیگر جایی برای تاویل و تفسیر نیست. بنابراین بهترین تفسیر برای هبوط همان آمادگی انسان برای زندگی زمینی و طی نمودن مراحل برای این زندگی است و در این راستا چیزی به نام گناه و خلاف فرمان و مانند آن معنا ندارد.

واژگان کلیدی: خلقت آدم، هبوط آدم، تفسیر تطبیقی

 

موضوعات محوری مقاله:

مفهوم شناسی هبوط, حبط در آیات, هبوط در روایات, هبوط از نگاه مفسران, تمثیلی بودن داستان حضرت آدم, هبوط در نگاه عرفانی