هرمنوتیک و نقش آن در کشف شبکه معنایی آیات قرآن کریم

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 05 مرداد 1397
دسته بندی:

عنوان مقاله: هرمنوتیک و نقش آن در کشف شبکه معنایی آیات قرآن کریم

.
نویسنده: محمد پارسائیان

.

سال انتشار: ۱۳۹۶        سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

کلیدواژه‌ها: تفسیر قرآن ؛ هرمنوتیک ؛ دور هرمنوتیک ؛ پیش فرض ؛ شبکه معنایی

.

چکیده

نگرش جامع‌ گرایانه در تفسیر قرآن و کشف شبکه معنایی آیات در گرو بهره‌ گیری از روش‌های سنتی و رهاورد دانش‌های نوینی همچون هرمنوتیک است؛ در دانش هرمنوتیک بیش از همه، دو مقوله دور هرمنوتیکی (به علت نقش آن در فهم متن) و پیش‌‌فرض‌‌ها (به علت ارتباط آن با یکی از طرف‌های دور) می‌تواند در ترسیم شبکه معنایی آیات مؤثر واقع شود.

در این تحقیق پس از تشریح تقریرهای مختلف از دور هرمنوتیکى و نظرگاه قرآن‌ پژوهان مسلمان، نقش دور هرمنوتیکی در تنویر ارتباط‌های پیدا و پنهان و شبکه‌ای متن قرآن و بهره‌ گیری از عوامل متنی، کل‌ گرایی و برون‌ متنی و بینامتنی در فهم آیات تبیین شد و انواع دور هرمنوتیکی میان واژه و آیه، آیه و سیاق متنی، آیات و سیاق موقعیتی، آیه و سوره، آیات و قرآن و میان قرآن و سایر منابع دینی مطرح گردید. همچنین ضمن تبیین نگرش قرآن‌پژوهان بر تأثیر پیش‌ فرض‌ ها در تفسیر قرآن ، فرایند استخراج، بازنگری و توسعه پیش‌ فرض‌ ها در رجوع به متن قرآن و امکان خلق افق‌ های معنایی جدید بررسی شد.

عنوان مقاله [English]

Hermeneutics and its Role in Discovering the Semantic Network of Quranic Verses

.
چکیده [English]

A comprehensive approach to the interpretation of the Qur’an and the discovery of the semantic network of the verses depends on the use of traditional methods and new science such as hermeneutics; in hermeneutics, more than other factors hermeneutic circle (due to its role in understanding) and the presuppositions (as one of hermeneutic circle party) can be used to draw the semantic network of verses.

In this research, after describing different versions of the hermeneutic circle and the views of the Muslim Qur’anic scholars, the role of the hermeneutic circle was discovered in the light of the hidden and networked relations of texts of the Qur’an and use of textual, classical and intertextual elements in understanding the verses and various types of hermeneutics circles between the word and verse, verse and textual context, verses and situational situations, verses and surahs, verses and Quran, and among the Quran and other religious sources were Examples were presented.

Also, explaining the attitude of the Qur’anic scholars on the effect of presuppositions in the Quran’s interpretation, the process of extracting, revising and developing presumptions in referring to the Quran and the possibility of creating new semantic horizons was investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

Hermeneutics, interpretation of the Quran, the hermeneutics Circle, assumption

معناشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث