هفت آسمان قرآن از منظر صدرالمتالهین و فخر رازی

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 21 خرداد 1397
دسته بندی:

عنوان مقاله: هفت آسمان قرآن از منظر صدرالمتالهین و فخر رازی

.

نویسندگان: زهره برقعی ؛ سیده فاطمه یزدان پناه

.

سال انتشار: ۱۳۹۶   سطح مقاله: علمی پژوهشی

.
چکیده

آسمان های هفت گانه از جمله مفاهیمی است که در قرآن کریم مورد استفاده قرار گرفته است. اندیشمندان در تفسیر هفت آسمان و تبیین مفهوم آن بر دیدگاه واحدی اتفاق نظر ندارند. صدرالمتالهین بر این باور است که شناخت هفت آسمان از طریق ابزارهای حسی و مادی امکان پذیر نیست و تنها با تمسک به قرآن و حدیث می‌توان به حقیقت آن دست یافت. وی هفت آسمان را منطبق بر عالم مثال می داند. از سوی دیگر فخر رازی در تفسیر هفت آسمان به هیات بطلمیوسی متمسک شده و تعریفی بر اساس نظر منجمین ارائه داده است. بر اساس دیدگاه وی هفت آسمان، هفت فلک مادی اند که به گرد سیاره زمین قرار دارند. در این مقاله پس از تبیین دیدگاه ملاصدرا و فخر رازی در باب هفت آسمان، دیدگاه فخر مورد نقد قرار گرفته وترجیحات نظریه ملاصدرا مبتنی بر شناخت هفت آسمان تنها از طریق آیات و روایات بیان شده است.

کلیدواژه ها: هفت آسمان قرآن؛ عالم مثال؛ افلاک هفتگانه؛ ملاصدرا؛ فخر رازی؛ هیات بطلمیوسی

.

عنوان مقاله [English]

The Seven Heavens of the Holy Quran in Mulla Sadra and Fakhr Razi’s View

.
چکیده [English]

Several Quranic verses have mentioned the concept of the “Seven Heavens”. There is no unanimity among the scholars about its interpretation and meaning. Mulla Sadra believes that it is impossible to understand the seven heavens through sensory and material tools, and that the only way to understand its truth and essence is to appeal to the holy Quran and Hadith.

He considers the seven heavens as the world of imagination. On the other hand, Fakhr Razi appeals to Ptolemaic system of astrology to interpret the seven heavens and provides a definition based on astrologers’ view. He believes that the seven heavens are seven material spheres which go around the Earth. Elaborating on Mulla Sadra and Fakhr Razi’s view on the issue, the present paper criticizes the latter’s view, and approves and emphasizes on the former’s view which is based on Quranic verses and hadiths.

کلیدواژه ها [English]

the seven heavens of the holy Quran, the world of imagination, the seven spheres, Mulla Sadra, Fakhr Razi, Ptolemaic system of astrology

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث