هم‌ آیی واژگانی تقابلی مکمل در قرآن کریم ؛ مطالعه موردی آیات مرتبط با ترکیب «جنات النعیم»

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 22 تیر 1397
دسته بندی:

هم‌ آیی واژگانی تقابلی مکمل در قرآن کریم ؛ مطالعه موردی آیات مرتبط با ترکیب «جنات النعیم»

.
نویسندگان: احمد نهیرات ؛ عباد محمدیان

.

سال انتشار: ۱۳۹۶        سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

کلیدواژه ها: جنات النعیم ؛ هم‌ آیی ؛ انسجام؛ تقابلی مکمل؛ قرآن کریم

.

چکیده

در بافت جملات، واژگان هر یک به دلیلی با دیگری پیوند می‌یابد و با پراکندگی منسجم در سراسر متن، سبب انسجام‌ بخشی به پیکره آن می‌شوند؛ از این امر به هم‌آیی تعبیر می‌شود که از مهم‌ترین عوامل انسجام‌ بخش به متن است. در این میان، ترکیب قرآنی «جَنَّات النَّعِیمِ»، هم‌آیی کاملاً مشهود با سبک و کارکردی ویژه بوجود آورده است. از آنجا که توصیف‌ های ارائه‌شده از بهشتیان و جهنمیان عموماً بصری است، این تصاویر در دو منظره متفاوت و متقابل از جهت شخصیت‌ها، عقاید، رفتارها و سرانجام قرار دارند.

در این میان، بهشتیان و نعمت‌های فراوان بهشت ، به‌عنوان هسته معنایی آیات مرتبط با ترکیب مذکور، انسجام کاملی به واژگان و آیات بخشیده است؛ به‌گونه‌ای که هریک از این مضامین، اولاً رابطه معنایی و معقولی باهم دارند؛ ثانیاً مفاهیم و مضامین یکدیگر را توضیح و تفسیر می‌نمایند و ثالثاً باعث تداعی معانی می‌شوند. این موضوع یکی از عوامل زیبایی چیدمان آن‌ها در قرآن کریم است و این پژوهش در پی تحلیل این چیدمان بر اساس شیوه‌ ای روزآمد، به‌منظور تبیین انسجام و هماهنگی آیات مربوط به موضوع‌های متفاوت است.

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث