بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی؛ تحلیل نقش سابقه خدمت؛ مطالعه موردی: حرم امام رضا

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 14 شهریور 1398
دسته بندی:

بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: ۱۳۹۷؛ تعداد صفحات: ۳۴؛ فرمت فایل: PDF؛ نویسندگان: سید مرتضی غیور باغبانی؛ امید بهبودی؛ مهدی رمضانی؛ علی پورنگ؛ موضوع: رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی؛ مرجع دانلود: معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث ؛ برچسبها: هوش معنوی | رفتار شهروندی سازمانی | سابقه خدمت | حرم امام رضا

 

عنوان کامل مقاله: بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی؛ تحلیل نقش سابقه خدمت؛ مطالعه موردی: حرم امام رضا (ع)

    

مشخصات مقاله بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی:

عنوان مجله: فرهنگ رضوی؛ مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث ؛ حوزه موضوعی مقاله: رشته علوم قرآن و حدیث ؛ نویسندگان: سید مرتضی غیور باغبانی؛ امید بهبودی؛ مهدی رمضانی؛ علی پورنگ؛ سال انتشار: ۱۳۹۷

       

چکیده

هوش معنوی - رفتار شهروندی - سابقه خدمت - حرم امام رضا

بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی؛ تحلیل نقش سابقه خدمت؛ مطالعه موردی: حرم امام رضا

نتیجه گیری:

بین هوش معنوی و بعد زائرین در رفتار شهروندی سازمانی در حوزه معاونت اماکن متبرکه و امور زائرین حرم مطهر امام رضا (علیه السلام) رابطه معناداری وجود دارد. درباره این فرضیه یعنی رابطه بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی، اثر معنادار و مثبتی به دست آمد که این نتیجه، فرضیه نخست پژوهش را تأیید کرد.

هوش معنوی کاربرد انطباقی اطلاعات معنوی با هدف تسهیل حل مسائل روزمره و دستیابی به هدف است و از آنجا که رفتار شهروندی سازمانی هم به نوعی به دنبال این مهم است، باید بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود داشته باشد که نتایج پژوهش، این مهم را نشان داده است.

رابطه بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی با سایر مطالعات مرتبط پیشین نیز مطابقت دارد. به عنوان نمونه «زارع احمدآبادی و همکاران» (۱۳۹۲)، «پور عباسی و همکاران» (۱۳۹۲)، «نودهی و همکاران» (۱۳۹۱)، «قشقایی زاده و همکاران» (۱۳۹۱) و «موسوی و همکاران» (۱۳۹۰) در پژوهش خود وجود رابطه بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی را تأیید کرده اند، همچنین «آفتاب انور و دیگران» (۲۰۱۵) از دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی، در پژوهش خود اثر ابعاد سه گانه هوش معنوی بر رفتار شهروندی سازمانی را تأیید کرده اند.

بنابراین سازمان می تواند با توجه به عوامل تقویت کننده هوش معنوی، رفتار شهروندی سازمانی را بهبود ببخشد و اثربخشی مثبت سازمان را به دنبال داشته باشد، برای بهبود این رابطه می توان به عواملی چون رضایت شغلی، تعهد سازمانی، عدالت سازمانی، سبک رهبری، حمایت سازمانی و… اشاره کرد. درباره سه فرضیه فرعی مربوط به فرضیه اصلی اول که رابطه هوش معنوی باسه مؤلفه بعد زائرین، همکاران و سازمان، رفتار شهروندی سازمانی مورد تأیید قرار گرفته است.

هوش معنوی نوعی هوش غایی است که مسائل معنایی و ارزشی را به ما نشان داده و مسائل مرتبط با آن را برای ما حل می کند. هوش معنوی هوشی است که اعمال و رفتار ما را در گسترههای وسیع از نظر بافت معناجا میدهد و معنادار بودن یک مرحله از زندگی را نسبت به مرحله دیگر بررسی می کند (۱۱۷: ۲۰۰۰ ,
Zohar & marshal ). بنابراین، ارتباط آن با رفتارها و اعمال داوطلبانه فرد نسبت به زائران، همکاران و سازمان دور از ذهن نیست.

سابقه خدمت رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی را در حوزه معاونت اماکن متبرکه و امور زائرین حرم مطهر امام رضا (علیه السلام) تعدیل می کند.

در این پژوهش فرضیه نقش تعدیل گری سابقه خدمت در رابطه بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی در حوزه معاونت اماکن متبرکه و امور زائرین حرم مطهر، تأیید شد.

بر این اساس مرور مطالعات نشان میدهد سابقه خدمت می تواند عامل مهم در رابطه بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی باشد. این موضوع در یافته های این پژوهش به دست آمده است.

نتیجه این فرضیه تحقیق مشابهی را نداشته و برای اولین بار صورت گرفته است که مبین تأثیر سوابق شغلی در رابطه بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی است، زیرا هرچه سابقه فرد در سازمان افزایش می یابد، سعی در بروز رفتارهای داوطلبانه و مثبت برای سازمان دارد و این می تواند به دلیل امنیت شغلی و یا موارد این چنین باشد.

این مهم نیز در آمار توصیفی نمایانگر بود که سابقه شغلی ۸۰% از نمونه آماری بین ۵ تا ۲۵ سال است که نشان دهنده سابقه شغلی بالا در سازمان است. همچنین به دلایل گوناگون مثل امنیت شغلی، وابستگی شغلی و… می توان تأییدشدن فرضیه را درست دانست.

 

مقالات مرتبط با موضوعات هوش معنوی و حرم امام رضا؛ (برای دانلود روی عنوان مقالات کلیک نمایید):

اندازه گیری هوش معنوی اسلامی

هوش معنوی از منظر قرآن و روایات

مفهوم و جایگاه حرم در فرهنگ اسلامی

مولفه‌ های هوش معنوی در نهج‌ البلاغه

هفت حوزه هوش معنوی از دیدگاه اسلامی

بررسی نقش آستان قدس در تعمیر و بازسازی مجموعه شاهچراغ

پیش‌ بینی هوش معنوی کودک بر اساس شعر مبتنی بر آموزه‌ های قرآنی

 

واژگان پرتکرار مقاله:

هوش معنوی؛ رفتار شهروندی سازمانی؛ سابقه خدمت؛ حرم امام رضا؛ آستان قدس رضوی؛ زیارت؛ اماکن مقدس

   

انتهای پیام مقاله: بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی؛ تحلیل نقش سابقه خدمت؛ مطالعه موردی حرم امام رضا

دانلود رایگان

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث