واکاوی آثار و ابعاد تربیتی اعتقاد به جنود الهی در قرآن کریم

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 22 تیر 1397
دسته بندی:

عنوان مقاله: واکاوی آثار و ابعاد تربیتی اعتقاد به جنود الهی در قرآن کریم

.
نویسندگان: علی محمد میرجلیلی ؛ محمدرضا بابایی دره 

.

سال انتشار: ۱۳۹۶        سطح مقاله: علمی پژوهشی

.
کلیدواژه ها: قرآن کریم؛ روایات؛ جنود الهی؛ آثار تربیتی؛ ملائکه

.

چکیده

حوزه اعتقادات و باورها، نقش بسزایی در سرنوشت انسان‌ها دارد به ویژه آنکه به زندگی معنا می‌بخشد و آن را هدفمند می‌کند. بر همین اساس، هرچه باورهای آدمی مادی‌ و در نتیجه محدود باشد، هدف‌های منبعث از آن نیز متناهی و به همان میزان محصور می‌گردد و او را در تنگنای امور زمینی قرار می‌دهد. در مقابل، حوزه اعتقادات و باورها، نقش بسزایی در سرنوشت انسان‌ها دارد به ویژه آنکه به زندگی معنا می‌بخشد و آن را هدفمند می‌کند. هرچه باورهای آدمی مادی‌ و در نتیجه محدود باشد، هدف‌های منبعث از آن نیز متناهی و به همان میزان محصور می‌گردد و او را در تنگنای امور زمینی قرار می‌دهد.

در مقابل، اعتقاد به خداوند، عالم غیب و نیروهای فراطبیعی که وظیفه آنان یاری خداباوران و خدایاوران است، هدف مؤمنان را متعالی و بلندپایه می‌سازد تا بدانجا که جایگاه‌اش در موقعیتی فرازتر از ملائکه قرار می‌گیرد. در همین راستا، یکی از برترین آموزه‌های انبیای الهی اعتقاد به عالم غیب است که بخش مهم آن، باور به «جنود الهی» است. جنود الهی، نیروهای دیدنی و نادیدنی موجود در عالم هستی هستند که همه تحت فرمان خداوند قرار داشته و در مواقع لازم، حق‌ گرایان را کمک می‌رسانند و با باطل‌ گرایان به ستیز برمی‌خیزند.

این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی‌ـ تحلیلی، می‌کوشد پیامدها و آثار تربیتی اعتقاد به جنود الهی را از دیدگاه قرآن و حدیث، بررسی نماید و پس ‌از آن، به بیان جهت‌گیری‌هایی بپردازد که انسان‌های معتقد به وجود لشکریان الهی از آن برخوردار هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث