واکاوی عوامل معنوی بارش باران از نگاه قرآن

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 05 تیر 1397
دسته بندی:

عنوان مقاله: واکاوی عوامل معنوی بارش باران از نگاه قرآن

.
نویسندگان: علی حاجی‌ خانی ؛ سعید جلیلیان

.

سال انتشار: ۱۳۹۵     سطح مقاله: علمی ترویجی

.
چکیده

از منظر قرآن، آنچه بشر انجام می‌دهد (سیئات و حسنات)، بر حوادث طبیعی و سرنوشت دنیایی او تأثیر دارد. یکی از این عوامل طبیعی، بارش باران است. از دیدگاه علوم تجربی، برای بارش باران باید شرایط آب و هوایی مهیّا باشد تا باران ببارد، امّا قرآن عوامل معنوی را نیز در به وجود آمدن باران سهیم می‌داند و این عوامل را به نوعی محرّک عوامل طبیعی محسوب می‌کند.

این جستار درصدد است با توجّه به اهمیّت موضوع، با بهره‌گیری از روش توصیفی‌ـ تحلیلی به بررسی نزول باران از دیدگاه قرآن پردازد و به این پرسش پاسخ گوید که از دیدگاه قرآن، چه عوامل معنوی می‌تواند موجب بارش باران گردد؟ به همین منظور، پس از بررسی واژه «باران» و کارکردهای آن از دیدگاه قرآن و با استفاده از آرای مفسّران، ارتباط بین عوامل معنوی با علل طبیعی نزول باران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و در پایان، این نتیجه به دست آمد که سه عامل استقامت در راه دین خدا، توبه، استغفار و قطع امید از اسباب ظاهری در بارش باران از عوامل معنوی نزول آن به شمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها: عوامل معنوی؛ عوامل طبیعی؛ باران؛ آیات قرآن

.

عنوان مقاله [English]

An Analysis of Spiritual Factors of Rain in the Quran

چکیده [English]

Based on the teachings of the Quran, sins and good deeds have impact on natural disasters and the fate of the human in the world. One of these natural factors is rain which from the perspective of science, requires a special climate condition to prepare the ground for its occurrence. But the Quran takes the spiritual factors involved in the formation of rain, and considers them as a stimulus for the natural factors.

Due to the importance of the subject, the present article aims, with using descriptive-analytic methods, to examine raining and its spiritual factors from the perspective of the Quran. For this purpose, after studying the word of the rain and its functions, the relationship between spiritual factors and natural causes, based on the opinions of commentators, has been analyzed. And finally the article came to this conclusion that three factors of endurance in the religion of Allah, repentance and hopelessness from the apparent causes, were counted as the spiritual factors of raining.

کلیدواژه‌ها [English]

Spiritual factors, Natural factors, The rain, The Quran

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث