نگرشی به وحدت و تقریب مذاهب در سیره و گفتار امام رضا (ع)


نگرشی به وحدت و تقریب مذاهب در سیره و گفتار امام رضا (ع)-در حال بارگذاری
۲۹ اسفند ۱۳۹۶
PDF
2000 K
رایگان

وحدت و تقریب مذاهب

نویسندگانیاسر اسماعیل زاده امامقلی ؛ فهیمه شبان زاده

سال انتشار: ۱۳۹۵

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

چکیده

تقریب مذاهب و مقوله وحدت در دین مبین اسلام اهمیت به‌سزایی دارد و از همین رو در قرآن کریم و سیره معصومین(ع) از جمله امام رضا(ع) بر آن تأکید شده است. قراین و شواهد حاکی است که امام رضا(ع) در طول حیات مبارک خود به‌عنوان رهبری شایسته با بینشی برگرفته از قرآن کریم و سنّت نبوی، در عرصه بیان، نظر و نیز در عمل بر تقریب مذاهب و وحدت اسلامی اهتمام ورزیده است. بنابراین فرضیه تحقیق عبارت است از این‌که در زندگی امام رضا(ع) مواردی نظیر محوریّت قرآن کریم، بازگشت به سنت پیامبر(ص)، اصلاح اخلاق جامعه اسلامی، برابری انسان‌ها، آزادی اندیشه و جلوه‌هایی از توجه به تقریب مذاهب مشاهده می شود. روش پژوهش در این مقاله توصیفی تحلیلی است؛ به‌طوریکه ابتدا مطالب فیش‌برداری و دسته‌بندی و سپس واکاوی و تحلیل شده است.

واژگان کلیدی: امام رضا(ع) ؛ تقریب مذاهب؛ سیره و گفتار؛ وحدت

 

مهمترین مباحث مطرح شده در مقاله:

مبانی مفهومی و نظری:

Ô مفهوم وحدت

Ô امام رضا (ع) و وحدت اسلامی

Ô سیره

Ô تقریب مذاهب

Ô عناصر تقریب

بیان مسئله و تحلیل یافته ها:

Ô محوریت قرآن

Ô تمسک به سیره و سنت نبوی

Ô اصلاح اخلاق جامعه اسلامی

Ô آموزش و ارتقای سطح علمی جامعه

Ô تاکید بر برابری انسان ها

Ô آزادی اندیشه

Ô استدلال از طریق مبادی عقلی و منطقی

Ô دوری جستن و بی طرفی در حرکت های نظامی

Ô نفی قومیت گرایی

وحدت - تقریب مذاهب