پاسخی به شبهه اطلاق عنوان «اخت هارون» بر مریم در قرآن کریم

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 24 خرداد 1397
دسته بندی:

عنوان مقاله: پاسخی به شبهه اطلاق عنوان «اخت هارون» بر مریم در قرآن کریم

.
نویسندگان: علی نظری ؛ محمد شکری 

.

سال انتشار: ۱۳۹۵   سطح مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

در آیه ۲۸ سوره مریم، قرآن کریم از زبان قوم حضرت مریم، او را «یا اخت هارون» مورد خطاب قرار داده است. این نکته از همان آغاز از جانب مسیحیان و نیز مخالفان قرآن مورد اشکال قرار گرفته است؛ زیرا هیچ سند تاریخی به‌طور قطع ذکر نکرده است که حضرت مریم (س) برادری به نام هارون داشته باشد و چنانچه مقصود حضرت هارون پیغمبر، برادر موسی (ع) باشد، اشکالی دیگر مطرح است و آن اینکه اینان به‌لحاظ تاریخی حدود شش قرن با هم فاصله دارند. مفسران کوشیده‌اند به گونه‌های مختلفی به این اشکال پاسخ دهند، اما هیچ یک از پاسخ‌ها به‌طور کامل متقاعدکننده نیست.

در این مقاله ما با بازبینی پاسخی که پیامبر در حد اشاره به این اشکال داده‌اند، و با استناد به اینکه در میان این اقوام، شخص را با نام صالحان و پیامبران خود فرا می‌خواندند، کوشیده‌ایم پاسخی دیگر بیابیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که «اخت هارون» در میان یهودیان، نامی استعاری با ساختاری شبیه به کنیه برای نام «مریم» بوده است.

کلیدواژه‌ها: حضرت مریم؛ سوره‌ مریم؛ اخت هارون؛ کنیه

.

عنوان مقاله [English]

An Answer to the Misconception of Applying the Title “Aaron’s Sister” to Mary in the Holy Qur’ān

.
چکیده [English]

In āya 28 of the blessed Sūrat Maryam, the Holy Qur’ān has, in the words of Holy Maryam’s people, addressed her Yā Ukht-i Hārūn (O sister of Aaron!). This issue has been objected to from the very beginning by the Christians and the opponents of the Qur’ān; because no historical sanad has definitely mentioned that Holy Maryam has had a brother named Aaron and if what is meant by Aaron is the Moses’ (A.S.) brother, there is another objection raised as to their being historically almost six centuries distant in time. Interpreters have tried to answer this objection in different ways, but none of the answers are fully convincing.

By re-examining the answer that the Prophet (S.A.W.) has briefly given to this objection and relying on the fact that among these peoples a person would have been summoned by the name of the pious and the Prophets, we have tried in this article to find another answer and have finally concluded that Ukht-i Hārūn among the Jews is a nickname with a structure similar to a title of honor for “Maryam”.

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث