پژوهشی در تبیین معنای «اتقوا الله» و تفسیر آن


پژوهشی در تبیین معنای «اتقوا الله» و تفسیر آن-در حال بارگذاری
۲۹ بهمن ۱۳۹۶
PDF
300 K
رایگان

عنوان مقاله: پژوهشی در تبیین معنای «اتقوا الله» و تفسیر آن

نویسندگان: محمدنقی رفعت‌ نژاد؛ محمدامین مومنی

واژگان کلیدی: تقوا؛ اتقوا؛ تقوای خدا؛ فعل «وقی»؛ هیئت فعل اتقی

سطح مقاله: علمی پژوهشی