پژوهشی در رویکرد شیخ کلینی نسبت به روایات محمد بن ابی عمیر

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 01 بهمن 1396
دسته بندی:

پژوهشی در رویکرد شیخ کلینی نسبت به روایات محمد بن ابی عمیر

.

نویسنده: بی بی حکیمه حسینی

.

رتبه مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

کشی در رجال خود ضمن ذکر اصحاب امام ششم تا امام هشتم(ع) تعبیری درباره سه گروه از یاران این امامان دارد که متأخران با توجه به آن، کسانی را به عنوان اصحاب اجماع نامبردار ساخته‌اند. نام محمد بن ابی عمیر در گروه سوم آمده است. او از یاران برجسته و خوشنام امام کاظم، امام رضا و امام جوادو راوی و مصنف بخش مهمی از روایات امامیه است که نامش علاوه بر اصحاب اجماع در میان مشایخ ثقات نیز به چشم می‌خورد.

دانشوران برجسته امامیه از آغاز پیدایش قواعد علم رجال تاکنون، مواضع فکری و پیرو آن سیره‌های عملی مختلفی در برابر آن اتخاذ نموده و رویکردهایی، از پذیرش موسع تا نقد و انکار قاطع روا داشته اند. از آنجا که کافی اولین کتاب از کتب چهارگانه حدیث شیعه و مهم ترین آنهاست، این نوشتار تلاش کرده است رویکرد آن نسبت به روایات ابن ابی عمیر را به دست آورده و با تمحیص دقیق روایات وی در این کتاب گرانسنگ، چراغی در مسیر پژوهش‌های حدیثی بیفروزد.

واژگان کلیدی: ابن ابی عمیر؛ اصحاب اجماع؛ مشایخ ثقات؛ کلینی؛ الکافی؛ حجیت مرسلات

 .

عنوان مقاله [English]

research in Qulaini’s approach about the tradition of Muhammad ibn abi umair

.

چکیده [English]

Kashshi, In his biography book on transmitters (rijal), while naming the companions of the sixth to eighth Imams (PBUH), mentions three groups of companions using a term according to which later scholars named them as “the people of consensus”(ashab-ol ejma’). Muhammad b. Abi ‘Omayr is one of the third groups.

He is a prominent and well-known companion of the three following imams: Imam al-Kazim, Imam Reza and Imam Javad (PBUT), as well as the narrator and author of an important part of Shiite traditions. He is also considered as one of the “authentic hadith teachers” (mashayekh-o- theghat).

The title “people of consensus “ and its requirments, since its introduction up to the meantime , has been open to debate and prominent Shia scholars have adopted various theoretical and subsequently practical approaches toward it from broad acceptance to criticism and outright denial.

Considering Kafi as the first of the four canonical hadith books and t the most important Shiite book of tradition, this article has examined its approach to Ibn Abi ‘Omayr’s narrations in order to reach a better understanding of his status.

کلیدواژه‌ها [English]

Ibn Abi ‘Omayr, the People of consensus (ashab-ol ejma’), Authentic hadith teachers (mashayekh-o- theghat), Koleyni, Kafi, Authenticity of broken isnad (morsal)

.

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث