چیستی تفسیر تربیتی، (مبتنی بر روش شناسی پژوهش در تفاسیر و علوم تربیتی)

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 25 خرداد 1397
دسته بندی:

عنوان مقاله: چیستی تفسیر تربیتی، (مبتنی بر روش شناسی پژوهش در تفاسیر و علوم تربیتی)

.
نویسندگان: بهزاد ایزدی ؛ محمدعلی تجری

.

سال انتشار: ۱۳۹۵      سطح مقاله: علمی پژوهشی

.
چکیده

تفسیر تربیتی گرایشی جدید در تفسیرنگاری معاصر است که با رویکرد به جنبه‌ های هدایتی، تربیتی و اجتماعی قرآن کریم آغاز شد، اما در خصوص چیستی، مفهوم و مصادیق آن، دو دیدگاه سنتی با نگاه عام به موضوع تربیت و دیدگاه جدید با توجه خاص به مسائل علوم تربیتی و بسترهای علمی و پژوهشی آن در منابع تفسیرشناسی طرح شده است. در تعاریف موجود از تفسیر تربیتی، گسترۀ علم تربیت، مسائل و موضوعات قابل تحقیق در آن و روش‌ شناسی پژوهشی آن مبهم و نامشخص است. راه شناخت منطقی و جامع از چیستی آن، استفاده از روش تحلیل مفهوم تربیت و تفسیر، نسبت بین آنها و تبیین قلمرو آن می‌باشد.

مفهوم و مصادیق تربیت در این ترکیب به‌طور مطلق به‌کار رفته و همه پژوهش‌ های گذشته و جدید آن را شامل می‌شود. در نتیجه در این روی‌آورد، امکان بهره‌ مندی از گسترۀ وسیع دو حوزه تفسیر و تربیت فراهم است، به‌ویژه در روش‌ شناسی این گرایش، امکان استفاده از روش‌های متنوع وجود دارد. هدف این پژوهش، بازنگری در تعاریف، مفهوم، مصادیق و تبیین جایگاه، روش‌ شناسی و قلمرو وسیع پژوهش‌ های تفسیری ـ تربیتی با استفاده از روش‌ها و یافته‌های تازه در این دو دانش می‌باشد که کمتر به آنها توجه شده است.

کلیدواژه‌ها: تفسیر تربیتی؛ روش‌شناسی؛ علوم تربیتی؛ پژوهش تربیتی؛ گرایش تفسیری

.

عنوان مقاله [English]

The Nature of Educational Interpretation (Based on Research Methodology in Interpretations and Educational Sciences)

.

چکیده [English]

Educational interpretation is a new trend in the contemporary interpretation writing, which is started with an approach to the guiding, educational, and social aspects of the Holy Qur’ān. However, concerning its nature, concept and evidences, two traditional viewpoints are brought up with a general look at the issue of education and the new viewpoint in respect to the problems of educational sciences and its scientific and research context in hermeneutics sources.

In the existing definitions of educational interpretation, the expanse of the science of education, the researchable issues in it, and its research methodology are ambiguous and unspecified. The way to recognize its nature logically and comprehensively is through using the method of analyzing the concept of education and interpretation, the relation between them, and delineating their realm. The concept and evidences of education is used in an absolute way in this combination and include all the past and present researches.

As a result of this approach, the possibility for enjoyment of a widespread expanse of the two fields of education and interpretation is provided for; particularly in the methodology of this trend, there is the possibility of using various methods. This research is intended to re-examine the definitions, concept, evidences, elucidation of the status, the methodology, and the widespread realm of interpretational-educational researches with the use of new methods and findings in these two disciplines that have been less attended to.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث