کارآمدی تفسیر کلامی قصص قرآن در باب امامت


کارآمدی تفسیر کلامی قصص قرآن در باب امامت-در حال بارگذاری
۱۵ شهریور ۱۳۹۷
PDF
700 K
17
رایگان

کارآمدی تفسیر کلامی قصص قرآن در باب امامت

نویسندگان

محسن دیمه کار گراب ؛ علی ملاکاظمی

معارف نت : کارآمدی تفسیر کلامی قصص قرآن در باب امامت

این نوشتار با توجه به گستره مباحث کلامی، در صدد آن است که ادله کارآمدی تفسیر کلامی از قصص قرآن را در باب امامت واکاوی نماید.

سال انتشار: ۱۳۹۴

سطح مقاله: علمی پژوهشی

کلیدواژه‌ها: قصص قرآن ؛ تفسیر کلامی ؛ استنباط کلامی ؛ امامت

.

چکیده

قصص قرآن ظرفیت ویژه‌‏ای در تبیین مسائل تفسیر کلامی دارد که در متون روایی، تفسیری و کلامی فریقین نمونه‌هایی از آن وجود دارد؛ لیکن در عرصه تفسیر و استنباط کلامی از قرآن، پیش از هر امر دیگری باید کارآمدی و درستی این نحوه از استدلال به قرآن کریم ثابت شود لذا این نوشتار با توجه به گستره مباحث کلامی، در صدد آن است که ادله کارآمدی تفسیر کلامی از قصص قرآن را در باب امامت واکاوی نماید. لذا با بهره‌گیری از میراث علمی فریقین در ابتدا مهم‌ترین ادله کارآمدی استدلال به قصص قرآن در موضوع امامت بیان مى‏شود. در ادامه گونه‌های ارتباط قصص قرآن با مباحث کلامی امامت مورد بررسی قرار مى‏‌گیرد. افزون بر آنچه بیان شد گونه‌‏های استدلال به قصص قرآن در عرصه تفسیر کلامی در باب امامت‌ پژوهی با عناوینی چون جواب نقضی، جواب حلی و مفهوم اولویت از دیگر مباحث این نوشتار به شمار مى‌‏رود.