کارکردهای بلاغی حذف و اثر آن در ترجمه قرآن کریم

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 01 آذر 1397
دسته بندی:

کارکردهای بلاغی حذف و اثر آن در ترجمه قرآن‌ کریم

نویسندگان: اصغر شهبازی؛ حمید احمدیان؛ نصرالله شاملی

چکیده

آشنایی با صنعت حذف و کاکردهای آن، به دلیل فراوانی نمونه‌های آن در قرآن‌ کریم در فهم آیات اهمیتی ویژه دارد؛ زیرا دریافت مقصود بدون توجه به محذوف و تقدیر آن امکان‌ پذیر نیست. در این اسلوب با حذف بخشی از آیه، پیکره آن فشرده‌ گشته و پاره‌ای از مقصود به دلیل انگیزه‌های بلاغی گوناگون، نهان می‌گردد؛ از این‌رو، در ترجمه آیات توجه به محذوف، امری ضروری است. حذف‌های قرآنی، جایگاهی چون ذکر و بسی بالاتر از آن را داراست و ظرافت‌های خاصی به دنبال خود دارند.

در مقاله حاضر تلاش می‌شود با رویکرد توصیفی- تحلیلی، پس از بیان گزارشی مختصر از کارکردهای بلاغی حذف رویکرد مترجمان در برابر این اسلوب و فرآیند ترجمه آن در آیات قرآن دنبال گردد. این بررسی بیان‌گر آن است که برخی از ظرافت‌های اسلوب حذف در ترجمه‌های قرآن بازتاب نداشته و ابهام و عدم انسجام در ترجمه، از برجسته‌ترین نارسایی‌ها در امر بازگرداندن محذوفات قرآنی است.

کلیدواژه‌ها: قرآن‌ کریم؛ ترجمه آیات؛ حذف ؛ کارکردهای بلاغی حذف

 

بخشی از مقدمه:

کارکردهای بلاغی حذف در خلال مباحث تفسیری آیات قرآن‌ کریم در کتب تفسیری و بلاغی تبیین گشته‌ است؛ امّا بررسی این اسلوب و رابطه‌ی آن با مبحث ترجمه آیات در نگاشته‌هایی از قبیل «حذف در قرآن و تأثیر آن در ترجمه‌های قرآنی»، «حذف و تقدیر در آیات قرآنی»، «عنصر حذف در ساختار تعلیلی قرآن و نقد ترجمه‌های معاصر»، «نقد و بررسی جواب شرط محذوف در ترجمه‌های فارسی قرآن» ملاحظه گردید. هر یک از این نگاشته‌ها و نظایر آن که در منابع از آن‌ها یاد می‌شود، جنبه‌ای خاص از موضوع را مورد نظر قرار داده‌اند؛ امّا در این مختصر تلاش می‌شود با بررسی اسلوب حذف، کارکردهای بلاغی حذف در ترجمه قرآن، پرداخته ‌تا رویکرد مترجمان در برابر محذوفات قرآنی تبیین‌ شود.

 

موضوع مقاله: کارکردهای بلاغی حذف – رده مقاله: مقالات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

 

معارف نت | پایگاه دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث

عنوان مقاله: کارکردهای بلاغی حذف و اثر آن در ترجمه قرآن‌ کریم

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث