کارکردهای تفسیری استنادهای قرآنی در خطبه‌ های حضرت زهرا(س)

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 17 دی 1396
دسته بندی:

کارکردهای تفسیری استنادهای قرآنی در خطبه‌ های حضرت زهرا(س)

.

نویسندگان: فتحیه فتاحی‌ زاده؛ بی‌ بی‌ سادات رضی بهابادی؛ فرشته معتمدلنگرودی

.

نوع مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

یکی از شاخصه‌های کلام معصومان استناد به آیات قرآن است. حضرت زهرا÷ در خطبه‌ های خویش به فراخور نیاز، به آیات قرآن استناد نموده است. این گونه استنادهای قرآنی می‌تواند یکی از مهمترین منابع تفسیر قرآن به‌شمار آید. بیشترین کارکرد این روابط، در توسعه دامنه تفسیر نقلی است. این پژوهش، کارکرد تفسیری استنادهای قرآنی در خطبه‌ های حضرت زهرا÷ و فراوانی آنها را مورد مُداقه قرار داده است و در آن به‌جای محتوای کلام قرآن و خطبه‌ های حضرت زهرا÷، بر کارکردهای تفسیری استنادهای قرآنی حضرت÷ تأکید شده است. این بررسی بیانگر آن است که بهره‌گیری حضرت÷ از آیات گاه در جهت تبیین معنا، جری و تطبیق، گسترش مفهومی و مصداقی آیات و نیز استشهاد به آیات قرآن است. در این زمینه تبیین معنا، ذکر تطبیق آیات، استشهادهای حضرت÷ به قرآن و گسترش مفهومی و مصداقی آیات به ترتیب بیشترین کارکردهای تفسیری این استنادها را نشان می‌دهد.

واژگان کلیدی: روایات تفسیری، کارکردهای تفسیری، خطبه فدکیه، تجلی قرآن در روایات

 

موضوعات محوری مقاله:

گونه های تفسیری در خطبه حضرت زهرا, تبیین معنا, تمسک به تقیید آیه, تبیین مجملات, گسترش مصداقی و مفهومی آیات, جری و تطبیق آیات

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث