کاربرد اعتبار در تصحیح روایات کتاب الحجه کافی


کاربرد اعتبار در تصحیح روایات کتاب الحجه کافی-در حال بارگذاری
۹ اسفند ۱۳۹۶
PDF
300 K
رایگان

عنوان مقاله: کاربرد «اعتبار» در تصحیح روایات کتاب الحجه کافی 

 

نویسندگان: علی ثامنی ; مهدی جلالی ; عباس اسماعیلی زاده ; سهیلا پیروزفر

 

واژگان کلیدی: الکافی ; کتاب الحجه کافی; اعتبار; روایت معتبر; روایت متابع

 

سال انتشار: ۱۳۹۵

سطح مقاله: علمی پژوهشی

کتاب الحجه کافی - معارف نت