تحلیل شیوه ارتباط کتب حدیثی شیعه با مکتوبات سه قرن اول هجری

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 29 اردیبهشت 1398
دسته بندی:

تحلیل شیوه ارتباط کتب حدیثی شیعه با مکتوبات سه قرن اول هجری ؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: ۱۳۹۷؛ تعداد صفحات: ۲۶؛ معارف نت | پایگاه دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث

 .

عنوان کامل: تحلیل شیوه ارتباط کتب حدیثی شیعه با مکتوبات سه قرن اول هجری

.

مشخصات مقاله تحلیل شیوه ارتباط کتب حدیثی شیعه با مکتوبات سه قرن اول هجری:

عنوان مجله: دو فصلنامه حدیث پژوهی؛ رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: ۱۳۹۷؛ تعداد صفحات: ۲۶؛ نویسندگان: محمدحسین بهرامی؛ محمد اعجاز نگری. موضوع محوری مقاله: کتب حدیثی شیعه

.

چکیده
مؤلفان کتب حدیثی شیعه در آثار خود، روایات را با تعبیر سماع و تحدیث و یا به صورت معنعن نقل نموده و اشاره ای به نقش مکتوبات قبلی ندارند.
ابهام در این ارتباط می تواند در ارزیابی روایات برای کارکردهای غیر فقهی و همچنین دیدگاه های مستشرقان موجب تردید در دقت و اعتبار روایات این آثار گردد.
درباره رابطه مکتوبات موجود و کتابهای نگاشته شده در سه قرن اول هجری، دو نظر قابل طرح است:
دیدگاه اول آن است که بر اساس ظاهر اسناد معتقد باشیم مکتوبات در نقل روایات نقشی نداشته و شیوه نقل صرفا متکی بر قرائت و سماع بوده است.
با توجه به جایگاه کتابت در نزد اهل بیت و حجم مکتوبات شیعیان در سه قرن اول هجری و همچنین اطلاع راویان از آسیب هایی که نقل شفاهی در پی دارد، این دیدگاه قابل قبول نمی نماید؛
دیدگاه دوم ابتنای آثار موجود بر مکتوبات پیشین است که با توجه به شیوه رایج نقل حدیث در آن دوره در قالب اسناد معنعن بیان شده است. این دیدگاه ضمن پاسخ گویی به ابهامات مطرح شده نسبت به دیدگاه نخست، با تصریح شیخ طوسی و تعداد دیگری از علمای متقدم و متأخر و همچنین برخی از مستشرقان تأیید می شود.

واژگان کلیدی: مکتوبات حدیثی ؛ جوامع حدیثی ؛ اسناد ؛ کتابت حدیث

.

واژگان و اصطلاحات پرتکرار مقاله: کتب حدیثی شیعه ؛ سه قرن اول هجری ؛ منابع حدیثی شیعه ؛ کتابت حدیث ؛ نقل شفاهی حدیث ؛ منابع مکتوب حدیثی ؛ کتب حدیث شیعه 

شیوه ارتباط کتب حدیثی شیعه با مکتوبات سه قرن اول هجری

تحلیل شیوه ارتباط کتب حدیثی شیعه با مکتوبات سه قرن اول هجری

دانلود رایگان مقاله: تحلیل شیوه ارتباط کتب حدیثی شیعه با مکتوبات سه قرن اول هجری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث