کنکاشی پیرامون حدیث تفسیری بعوضه در تفسیر قمی و آسیب های آن

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 01 بهمن 1396
دسته بندی:

کنکاشی پیرامون حدیث تفسیری بعوضه در تفسیر قمی و آسیب های آن

.

نویسندگان: سید رضا مودب ؛ محسن دلیر

.

رتبه مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

در گذر زمان، برخی از احادیث، دچار آسیب هایی شده اند که از جمله آنها، نقل به معنا بدون رعایت شرایط آن، تحریف و نیز تطبیق غیر دقیق با آیات قرآن است. این آسیب ها مانع از فهم صحیح و پذیرش بدون بررسی احادیث می شوند. بنابر این لازم است برای پذیرش یک حدیث یا نفی صدور آن و در صورت پذیرش، دست یابی به فهم صحیح از آن، نخست به کنکاش از مصدر و اعتبار آن پرداخت. از جمله احادیثی که بعضی از مفسران ادعا کرده اند جعلی است، حدیث بعوضه در تفسیر قمی از امام صادق (ع) است که در آن گفته شده مراد از بعوضه در آیه ۲۶ سوره بقره، امیرالمؤمنین است. حدیث دیگری در تفسیر امام عسکری (ع) نقل شده که برخی آن را نشان جعلی بودن حدیث بعوضه دانسته اند، در برابر برخی تلاش کرده اند تا راه حلی برای جمع میان این دو حدیث بیابند.

در این مقاله با بررسی علمی و روشمند سند و متن روایت بعوضه و نقد فنی آن، از جمله تشکیل خانواده حدیثی و تحلیل متنی احادیث مرتبط، بررسی امکان جمع دلالی یا ترجیح هر یک از احادیث، مشخص شده که حدیث بعوضه دچار آسیب نقل به معنای بدون رعایت شرایط شده که زمینه ساز آسیب فهم نادرست از تفسیر آیه است و نیز آسیب های تحریف در متن و تدلیس در سند روایت بعوضه قابل ریشه یابی است و نیز ثابت شده که تطبیق واژه “بعوضه” بر امام (ع) به عنوان بطن آیه ۲۶ سوره بقره نادرست می باشد.

واژگان کلیدی: حدیث بعوضه ؛ تفسیر قمی؛ تفسیر امام عسکری(ع)؛ جعل حدیث ؛ تحریف

.
عنوان مقاله [English]

Studdy of ba’ooza’s expository quote in Qomi’s interpretation and Pathology of it

 

چکیده [English]

Studdy of ba’ooza’s expository hadis in Qomi’s interpretation and Pathology of it. In time lapse, some hadises effected by many damages like: paraphrasing without mentioning its qualifications, sophistication and inaccurate adjustment to the verses of Quran. these damages are prohibiting the true intellection and cause without enquire acceptance of some hadises. Therefore it is required to acceptance or rejection of the credit of it or if a hadis accepted, to get logical understanding, must research about it source and credit of it.

among the hadises that some interpreters claimed that they’re fake, is the hadis of ba’ooza in qomi’s interpretation that say the purpose of ba’ooza in verse(Bagharah/26) is Imam Ali. another hadis which is said in Imam Askari’s interpretation, some people define it as the sign of ba’ooza’s fiction. in opposition, some people has been efforted to discover a relationship between these two hadises.

In this article we seek for taking reasons or possibility of these hadises preferences with logical and practical documentary and the text of ba’ooza with its technical research among that creation of hadises group and textual analysis of related hadises and it is clarified that ba’ooza’s hadis has been harmed from paraphrasing without mentioning its qualifications, and it caused false understanding from explanation of verse. in addition, destroying sophistication in text and dissemble in ba’ooza hadis’s document are traceable and it is agumented that “ba’ooza” word adjustment to Imam as the heart of 26th verse of bagharah is incorrect and true hadis is accessible.

کلیدواژه‌ها [English]

Quote, paraphrase, heart of verse, distortion, inaccurate Adaptation on the Quranic verses

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث