گستره مفهوم «جهاد به مثابه قتال» در اندیشه سید قطب و علامه طباطبایی


گستره مفهوم «جهاد به مثابه قتال» در اندیشه سید قطب و علامه طباطبایی-در حال بارگذاری
۱۷ دی ۱۳۹۶
PDF
300 KB
18
رایگان

گستره مفهوم «جهاد به مثابه قتال» در اندیشه سید قطب و علامه طباطبایی

.

نویسندگان: یوسف نجفی؛ حمزه علی بهرامی

.

نوع مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

ابلاغ وحی و دعوت به پذیرش آن، دو محور اصلی وظیفه انبیاء است. در باره تمسک پیامبران به جهاد در راستای انجام وظیفه خود، دو دسته آیه وجود دارد؛ دسته‌ای به مبارزه و جهاد ابتدایی دعوت می‌کند و دسته‌ای دیگر عدم اکراه و پذیرش دین توسط مخالفان را توصیه می‌نماید. مفسران در حل تعارض آیات جهاد پاسخ‌های متفاوتی داده‌اند.

مقاله حاضر به‌دنبال توصیف، تبیین و تحلیل انتقادی آراء دو مفسر معاصر سید قطب و علامه طباطبایی در این زمینه است. نتیجه مقاله آن است که سید قطب به کمک نظریه مرحله‌ای بودن آیات، در حل این تهافت ظاهری کوشیده است و جهاد را نوعی مبارزه انقلابی با هدف نابودی نظام‌های بشری و استقرار حاکمیت خدا بر زمین دانسته و به جهاد ابتدایی معتقد شده است؛ علامه طباطبایی با پذیرش عدم اکراه در دین، آیات جهاد را از محکمات قرآن دانسته و به حل این تعارض پرداخته است.

واژگان کلیدی: آیات جهاد، جهاد دفاعی، جهاد ابتدایی، سید قطب، علامه طباطبایی.

 

موضوعات محوری مقاله:

مفهوم جهاد, جهاد در دیدگاه سید قطب, جهاد در اندیشه علامه طباطبایی, فتنه در اندیشه سید قطب, فتنه در اندیشه علامه طباطبایی