گستره وحی محمدی در آیات سوره نجم از نگاه مفسران

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 21 خرداد 1397
دسته بندی:

عنوان مقاله: گستره وحی محمدی در آیات سوره نجم از نگاه مفسران
.

نویسندگان: علی تمسکی بیدگلی ؛ سید محسن موسوی

.

سال انتشار: ۱۳۹۶   سطح مقاله: علمی پژوهشی

.
چکیده

یکی از پرسش‌های بنیادین پیرامون وحی محمدی، این است که «این وحی چه گستره‌ای دارد؟»؛ به دیگر سخن، کدام دسته از سخنان پیامبر گرامی اسلام(ص)، آبشخورش وحی الهی بوده و کدام دسته بر پایۀ اجتهاد یا به فراخور زندگی روزمرۀ ایشان گفته شده است؟ آیات سوم و چهارم سورۀ نجم، یکی از داده‌های مهم دربارۀ پرسش پیش‌گفته است که دانشوران علوم اسلامی، اطلاعات گوناگونی در این باره از آن به دست داده‌اند.

این جستار، پس از بازنمودن دیدگاه درست دربارۀ گسترۀ وحی محمدی بر پایۀ این آیات، دیدگاه‌های تفسیرنویسان را در این باره بازآورده و آنها را داوری کرده است. در این پژوهش از رهگذر تفسیر قرآن به قرآن، باز نموده شده است که آیات سوم و چهارم سوره نجم، تنها، گویای وحیانی بودن قرآن است؛ نه قرآن و فراتر از آن، آن سان که برخی تفسیرنویسان سخنان غیرقرآنی پیامبر(ص) را نیز با استناد بدین آیات وحیانی خوانده‌اند و نه چیزی به جز قرآن، آن سان که برخی این آیات را گواه وحیانی بودن سخنان پیامبر(ص) دربارۀ جانشینی حضرت علی(ع) شناسانده‌اند.

کلیدواژه ها: سوره نجم؛ گستره وحی؛ تفسیر قرآن به قرآن؛ احادیث نبوی؛ سنت پیامبر (ص)

.

عنوان مقاله [English]

The Scope of Mohammadan Revelation on the Basis of the Third and Fourth Verses of Chapter 53 (Al-Najm, The Star) in Commentators’ View

.

چکیده [English]

One of the fundamental questions about Mohammedan revelation is “what is its scope”? In other words, which parts of the Holy Prophet’s sayings are rooted in revelation and which parts were based on independent reasoning or according to his everyday life? The third and fourth verses of Chapter 53 (Al-Najm, The Star) provide important data to answer the question, from which Muslim scholars have exerted and provided different information. Representing the correct view about the scope of Mohammadan revelation on the basis of these verses, the present paper reviews and evaluates commentators’ view in this regard.

Based the interpretation of these verses according to the method of interpreting the holy Quran by the Quran, the findings indicate that these verses only show that the holy Quran is revealed, not the holy Quran and beyond it, as some commentators have regarded Prophet Muhammad’s non-Quranic sayings as revealed ones through referring to these verse; not anything more than the holy Quran, as some commentators have identified Holy Prophet’s sayings about Imam Ali’s succession as revealed.

کلیدواژه ها [English]

Surah Najm, the scope of revelation, interpretation of the holy Quran by Quran, Holy Prophet’s hadiths, Holy Prophet’s way of life

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث