ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﺐ در فرایند ﺗﮑﺎﻣﻞ

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 28 آذر 1397
دسته بندی:

ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﺐ در فرایند ﺗﮑﺎﻣﻞ

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﺐ در فرایند ﺗﮑﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد اﺣﺎدﯾﺚ ﺷﯿﻌﯽ

.

مشخصات مقاله:

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی – سال انتشار: ۱۳۹۴؛ تعداد صفحات: ۲۱؛ موضوع محوری: ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﺐ در فرایند ﺗﮑﺎﻣﻞ؛ نویسندگان: ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدی ﻓﻘﻬﯽ زاده؛ ﻣﺤﻤﺪﻣﻘﺪاد اﻣﯿﺮی

.

چکیده

مؤلف ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﺐ در فرایند ﺗﮑﺎﻣﻞ در طرحی که در مورد تاریخ اندیشه شیعه امامیه پی‌ریزی کرده است، درخصوص مواردی از احادیث شیعه که با این طرح ناسازگار به نظر می‌رسد، مسئله جعلی بودن آن روایات را مطرح کرده است. مواردی را که مؤلف در مورد آن‌ها به جعلی بودن حکم داده است می‌توان به سه دسته تقسیم کرد؛

مواردی که توضیح‌های مؤلف درباره علت جعلی بودن آن‌ها ناکافی به نظر می‌رسد، مواردی که توضیح‌های مؤلف درباره علت جعلی بودن آن‌ها نادرست به نظر می‌رسد و مواردی که مؤلف درباره علت جعلی بودن این روایات، دلیلی ارائه نکرده است. به همین دلیل، در هیچ‌ یک از مواردی که وی مسئله جعلی بودن را مطرح کرده است، از نظر علمی نمی‌توان به جعلی بودن آن‌ها حکم داد.

واژگان کلیدی: احادیث‌ موضوع؛ تاریخ ‌اندیشه ‌شیعه؛ تاریخ ‌حدیث ‌شیعه؛ دوره شکل‌ گیری تشیع؛ مدرسی ‌طباطبایی؛ ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﺐ در فرایند ﺗﮑﺎﻣﻞ

.

دانلود فایل WORD مقاله

معارف نت | پایگاه دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث

 مقاله: ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﺐ در فرایند ﺗﮑﺎﻣﻞ

.

منابع مرتبط با موضوع ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﺐ در فرایند ﺗﮑﺎﻣﻞ:

مقاله: نقدی بر کتاب مکتب در فرایند تکامل

.

برچسبها و کلمات اصلی:

دانلود مقاله ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﮐﺘﺎب «ﻣﮑﺘﺐ در فرایند ﺗﮑﺎﻣﻞ» ؛ نقد دیدگاه مدرسى طباطبایى در کتاب «مکتب در فرایند تکامل» در مورد احادیث شیعه، نقد و بررسی دﯾﺪﮔﺎه سید حسین ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ پیرامون جعلی بودن برخی اﺣﺎدﯾﺚ شیعی، نقد دﯾﺪﮔﺎه سید حسین ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در مورد جعلی بودن روایات شیعه.

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث