بررسی تطبیقی «ذنب» و «استغفار» پیامبر اکرم (ص) در قرآن از نظر آیت الله معرفت و فخر رازی

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 30 مرداد 1397
دسته بندی:

بررسی تطبیقی «ذنب» و «استغفار» پیامبر اکرم (ص) در قرآن از نظر آیت الله معرفت و فخر رازی.

نویسندگان:

مجتبی نوروزی ؛ امیر علی پور 

معارف نت: بررسی تطبیقی «ذنب» و «استغفار» پیامبر اکرم (ص) در قرآن از نظر آیت الله معرفت و فخر رازی

سال انتشار: ۱۳۹۶

  سطح مقاله: علمی پژوهشی

کلیدواژه ها: ذنب ؛ استغفار ؛ عصمت ؛ پیامبر (ص) ؛ آیت الله معرفت ؛ فخر رازی

.

چکیده

عصمت یکی از مباحث مهم کلامی است که از دیرباز مورد توجه مفسران و قرآن‌ پژوهان بوده است. یکی از مباحث مربوط به عصمتِ پیامبر گرامی اسلام (ص)، انتساب «ذنب و استغفار» به آن حضرت است که در آیات متعددی از قرآن ملاحظه می شود. این نوشتار درصدد است تا آراء آیت الله معرفت و فخر رازی ، یکی به نمایندگی مکتب تفسیری امامیه و دیگری به نمایندگی مکتب تفسیری اشاعره را مقایسه و نقد کند. بررسی ها نشان می‌دهد، آیت الله معرفت عصمت را برای تمام دوران زندگی پیامبر اکرم (ص) ثابت می کند و «ذنب» را گناه اجتماعی و استغفار پیامبر (ص) را نیاز ایشان به رشد و بالندگی و بهره مندی از امدادهای الهی می‌داند؛ امّا فخر رازی در تحلیل خود عصمت را به دوران بعد از نبوّت و ذنب را به پیش از نبوت مربوط می شمارد. در این نوشتار مواردی چون گناه مومنین، ترک عملِ اولی و گناه صغیرۀ جایز در پاسخ از وجوه محتمل بر شمرده شده است.

.

عنوان مقاله [English]:

Comparative study of the attribution of “Zenb” and “Asghfar” to the Holy Prophet (pbuh) in the Quran from the perspective of Ayatollah Murafat and Fakhr Razi

.

نویسندگان [English]:

Mojtaba Nouroozi1؛ Amir Alipoor2

.
چکیده [English]

Commentators and researchers of the Holy Quran have long studied infallibility as an important theological subject. The attribution of “sin and asking pardon of God” to the Holy Prophet of Islam which is mentioned in several verses of the Holy Quran is related to his infallibility. The present paper seeks to compare and criticize the views of Ayatollah Ma’refat, as a representative of Imamiyyah exegetic school, and Fakhr Razi, as a representative of Ash’arite exegetic school, in this regard.

The findings show that Ayatollah Ma’refat argues for Holy Prophet’s infallibility during all his life, and regards “sin” a social sin, and “asking pardon of God” by Holy Prophets as his need for growth, perfection, and enjoying divine help, while Fakhr Razi, in his analysis, relates infallibility of Holy Prophet to the time after his prophecy and sin to the time before it. The paper regards such cases as believers’ sin, avoidance of the better deed, and permissible minor sin as the some possible answers.

کلیدواژه ها [English]

A Comparative Analysis of Holy Prophet’s “Sin” and “Asking Pardon of God” Mentioned in the Holy Quran in Ayatollah Ma’refat and Fakhr Razi’s View

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث