مقالات علمی پژوهشی

عوامل بینشی و گرایشی تفاخر در تربیت قرآنی

معرفی اجمالی مقاله: عوامل بینشی و گرایشی تفاخر در تربیت قرآنی ؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: 1398؛ نویسندگان: امید قربانخانی؛ سید محمود طیب حسینی؛ موضوع: عوامل تفاخر ؛ تعداد صفحات: 18؛ فرمت فایل: PDF؛ حوزه تخصصی مقاله: علوم قرآن و حدیث ؛ واژگان کلیدی:...

2308 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نقد و بررسی آرای مفسران در تبیین شیوه های تربیت اخلاقی سوره حجرات

معرفی اجمالی مقاله: نقد و بررسی آرای مفسران در تبیین شیوه های تربیت اخلاقی سوره حجرات ؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: 1398؛ نویسندگان: طاهره رجائی؛ محمدحسین برومند؛ محمدعلی حیدری مزرعه آخوند؛ محمود حائری؛ امیر جودوی؛ موضوع: شیوه های تربیت اخلاقی در سوره حجرات...

1818 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
جایگاه ‏شناسی تربیت اخلاقی با عرضه حدیث مکارم ‏الاخلاق بر قرآن

معرفی اجمالی مقاله: جایگاه ‏شناسی تربیت اخلاقی با عرضه حدیث مکارم ‏الاخلاق بر قرآن ؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: 1398؛ نویسندگان: محسن شهیدی؛ مهدی ایزدی؛ موضوع: تربیت اخلاقی براساس حدیث مکارم ‏الاخلاق ؛ تعداد صفحات: 18؛ فرمت فایل: PDF؛ حوزه تخصصی مقاله: علوم قرآن...

1748 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
بررسی موانع تربیت سیاسی از بعد انحراف‌ های اعتقادی و راه ‌حل ‌های آن در قرآن و حدیث

معرفی اجمالی مقاله: بررسی موانع تربیت سیاسی از بعد انحراف‌ های اعتقادی و راه ‌حل ‌های آن در قرآن و حدیث ؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: 1398؛ نویسندگان: مصطفی دهقانی فیروزآبادی؛ محمدعلی رضایی اصفهانی؛ موضوع: موانع تربیت سیاسی ؛ تعداد صفحات: 18؛ فرمت...

1186 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
آثار تربیتی تبری در قرآن و حدیث

معرفی اجمالی مقاله: آثار تربیتی تبری در قرآن و حدیث ؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: 1398؛ نویسندگان: هاشم اندیشه؛ احمد عابدی؛ موضوع: آثار تبری در قرآن ؛ تعداد صفحات: 17؛ فرمت فایل: PDF؛ حوزه تخصصی مقاله: علوم قرآن و حدیث ؛ واژگان کلیدی: تبری...

1700 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
نقد دیدگاه تفسیری قرضاوی با تاکید بر تفسیر آیات حرمت غناء و موسیقی

معرفی اجمالی مقاله: نقد دیدگاه تفسیری قرضاوی با تاکید بر تفسیر آیات حرمت غناء ؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: 1396؛ نویسندگان: محمدصادق یوسفی مقدم؛ موضوع: دیدگاه یوسف قرضاوی پیرامون حرمت غناء ؛ تعداد صفحات: 16؛ فرمت فایل: PDF؛ حوزه تخصصی مقاله: علوم قرآن و...

2387 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
آثار تربیتی شفقت در حوزه فردی و اجتماعی از منظر قرآن و روایات

معرفی اجمالی مقاله: آثار تربیتی شفقت در حوزه فردی و اجتماعی از منظر قرآن و روایات ؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: 1397؛ نویسندگان: علیرضا جابرورزنه؛ علی محمد میرجلیلی؛ محمدحسین فلاح؛ موضوع: آثار تربیتی شفقت ؛ تعداد صفحات: 23؛ فرمت فایل: PDF؛ حوزه تخصصی مقاله:...

2878 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
شاخص های وظیفه گرایی اخلاقی در مکتب اخلاقی امیر مومنان (ع) از دیدگاه نهج البلاغه

معرفی اجمالی مقاله: شاخص های وظیفه گرایی اخلاقی در مکتب اخلاقی امیر مومنان (ع) از دیدگاه نهج البلاغه ؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: 1397؛ نویسندگان: فاطمه سعیدی؛ سید علی علم الهدی؛ محسن قاسم پور؛ موضوع: شاخص های وظیفه گرایی اخلاقی ؛ تعداد صفحات:...

2057 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث