مقالات علمی پژوهشی

راهکارها و روش های برطرف کردن موانع ارتباطات انسانی از منظر قرآن و روایات

معرفی اجمالی مقاله: راهکارها و روش های برطرف کردن موانع ارتباطات انسانی از منظر قرآن و روایات ؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: 1397؛ نویسندگان: حسین خاکپور؛ مرضیه احمدزاده؛ حجه الاسلام غلامرضا رضوی دوست؛ موضوع: موانع ارتباطات انسانی؛ تعداد صفحات: 22؛ فرمت فایل: PDF؛ حوزه...

2579 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
خودآگاهی و کارکردهای تربیتی آن در بهبود روابط اجتماعی انسان در قرآن و حدیث

معرفی اجمالی مقاله: خودآگاهی و کارکردهای تربیتی آن در بهبود روابط اجتماعی انسان در قرآن و حدیث ؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: 1397؛ نویسندگان: فاطمه سیفعلی ‌ئی؛ سهراب مروتی؛ سید محمدرضا حسینی نیا؛ موضوع: کارکردهای تربیتی خودآگاهی؛ تعداد صفحات: 18؛ فرمت فایل: PDF؛ حوزه...

3501 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
کاربست های تربیتی اصل هشتم قانون اساسی و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم با رویکردی به قرآن و حدیث

معرفی اجمالی مقاله: کاربست های تربیتی اصل هشتم قانون اساسی و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم با رویکردی به قرآن و حدیث ؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: 1398؛ نویسندگان: پرویز باقری؛ محمدرضا رضوان طلب؛ عبدالجبار زرگوش نسب؛ موضوع: اصل هشتم قانون...

950 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
از معرفت‌ شناسی‌‌ علامه طباطبایی تا تفکر چند‌وجهی در تربیت زیبا‌شناختی با نگاهی به قرآن کریم

معرفی اجمالی مقاله: از معرفت‌ شناسی‌‌ علامه طباطبایی تا تفکر چند‌وجهی در تربیت زیبا‌شناختی با نگاهی به قرآن کریم ؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: 1395؛ نویسندگان: عفت آدم زاده؛ محمد رضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی؛ زهره اسماعیلی؛ موضوع: معرفت‌ شناسی‌‌ علامه طباطبایی؛ تعداد...

1942 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
تحلیلی بر حقیقت انسان از رهگذر آیات و روایات

معرفی اجمالی مقاله: تحلیلی بر حقیقت انسان از رهگذر آیات و روایات ؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: 1396؛ نویسندگان: سید علی دلبری؛ محمد اسحاق عارفی؛ موضوع: حقیقت انسان ؛ تعداد صفحات: 20؛ فرمت فایل: PDF؛ حوزه تخصصی مقاله: علوم قرآن و حدیث ؛ واژگان کلیدی: حقیقت انسان ؛ نفس...

5979 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
گناه ؛ بیماری و پیامدهای تربیتی آن از منظر قرآن و حدیث

معرفی اجمالی مقاله: گناه ؛ بیماری و پیامدهای تربیتی آن از منظر قرآن و حدیث ؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: 1394؛ نویسندگان: مصطفی جعفر طیاری؛ موضوع: گناه و بیماری  در قرآن و حدیث؛ تعداد صفحات: 19؛ فرمت فایل: PDF؛ حوزه تخصصی مقاله: علوم قرآن...

3354 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
فلسفه آزمایش و ابتلا در قرآن و روایات و نقش سازندگی آن در تربیت انسان

معرفی اجمالی مقاله: فلسفه آزمایش و ابتلا در قرآن و روایات و نقش سازندگی آن در تربیت انسان ؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: 1394؛ نویسندگان: اکبر صالحی؛ موضوع: فلسفه آزمایش و ابتلا ؛ تعداد صفحات: 16؛ فرمت فایل: PDF؛ حوزه تخصصی مقاله: علوم قرآن...

5261 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
خاستگاه تربیتی مدارا در قرآن کریم و سیره معصومین (ع)

معرفی اجمالی مقاله: خاستگاه تربیتی مدارا در قرآن کریم و سیره معصومین (ع)؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: 1394؛ نویسندگان: سهراب مروتی؛ موضوع: خاستگاه تربیتی مدارا ؛ تعداد صفحات: 19؛ فرمت فایل: PDF؛ حوزه تخصصی مقاله: علوم قرآن و حدیث ؛ واژگان کلیدی: تربیت ؛...

2523 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۲

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث