مقالات علمی پژوهشی

تاثیر تربیت قرآنی بر تبلور کمال انسانی

معرفی اجمالی مقاله: تاثیر تربیت قرآنی بر تبلور کمال انسانی؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: 1394؛ نویسندگان: مینا شمخی؛ موضوع: تاثیر تربیت قرآنی بر کمال انسان ؛ تعداد صفحات: 18؛ فرمت فایل: PDF؛ حوزه تخصصی مقاله: علوم قرآن و حدیث ؛ واژگان کلیدی: قرآن  ؛...

1305 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
بررسی تاثیر نظارت بر فعالیت‌ های گروهی از منظر نهج‌ البلاغه

معرفی اجمالی مقاله: بررسی تاثیر نظارت بر فعالیت‌ های گروهی از منظر نهج‌ البلاغه؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: 1394؛ نویسندگان: محمود واعظی؛ صدیقه احدی؛ موضوع: تاثیر نظارت بر فعالیت‌ های گروهی ؛ تعداد صفحات: 17 ؛ فرمت فایل: PDF؛ حوزه تخصصی مقاله: علوم قرآن...

2288 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
بررسی اهداف تربیت سیاسی در قرآن با تاکید بر مبانی و اصول تربیتی

معرفی اجمالی مقاله: بررسی اهداف تربیت سیاسی در قرآن با تاکید بر مبانی و اصول تربیتی؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: 1394؛ نویسندگان: محمد داودی؛ مهدی فاضلی دهکردی؛ موضوع: تربیت سیاسی در قرآن ؛ تعداد صفحات: 22؛ فرمت فایل: PDF؛ حوزه تخصصی مقاله: علوم قرآن...

1436 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۸
آشنایی با ساختار تربیت دینی و راهکارهایی برای پذیرش آن در سنین کودکی

معرفی اجمالی مقاله: آشنایی با ساختار تربیت دینی و راهکارهایی برای پذیرش آن در سنین کودکی؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: 1394؛ نویسندگان: داوود کمیجانی؛ زینب فریادرس؛ موضوع: تربیت دینی کودک ؛ تعداد صفحات: 18؛ فرمت فایل: PDF؛ حوزه تخصصی مقاله: علوم قرآن و حدیث...

1609 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
معناشناسی تزکیه در قرآن‌ کریم با رویکردی بر مولفه های تربیتی

معرفی اجمالی مقاله: معناشناسی تزکیه در قرآن‌ کریم با رویکردی بر مولفه های تربیتی؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: 1394؛ نویسندگان: حسینعلی ترکمانی؛ رمضانعلی بیگدلی؛ موضوع: معناشناسی تزکیه در قرآن‌ ؛ تعداد صفحات: 15؛ فرمت فایل: PDF؛ حوزه تخصصی مقاله: علوم قرآن و حدیث ؛...

1631 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
رهیافت تربیت فضایل اخلاقی بر تحکیم جامعه در قرآن با رویکردی بر نظریات علامه طباطبایی

معرفی اجمالی مقاله: رهیافت تربیت فضایل اخلاقی بر تحکیم جامعه در قرآن کریم با رویکردی بر نظریات علامه طباطبایی؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: 1394؛ نویسندگان: مهدی اکبرنژاد؛ عباس رسولی؛ علی دشتی؛ مریم همایون نیا؛ موضوع: نقش فضایل اخلاقی در تحکیم جامعه ؛ تعداد...

1148 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
بررسی جایگاه آموزه‌ های قرآنی و حدیثی در تربیت مطلوب جنسی جوانان

معرفی اجمالی مقاله: بررسی جایگاه آموزه‌ های قرآنی و حدیثی در تربیت مطلوب جنسی جوانان؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: 1394؛ نویسندگان: سید یوسف محفوظی موسوی؛ محمد جعفرنژاد؛ موضوع: تربیت جنسی جوانان؛ تعداد صفحات: 20؛ فرمت فایل: PDF؛ حوزه تخصصی مقاله: علوم قرآن و حدیث...

988 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
بازشناسی تاثیر مولفه های تربیتی اخلاقی بر افزایش طول عمر در قرآن و حدیث

معرفی اجمالی مقاله: بازشناسی تاثیر مولفه های تربیتی اخلاقی بر افزایش طول عمر در قرآن و حدیث؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: 1394؛ نویسندگان: سید علی اکبر ربیع نتاج؛ محسن جهاندیده؛ موضوع: افزایش طول عمر؛ تعداد صفحات: 20؛ فرمت فایل: PDF؛ حوزه تخصصی مقاله: علوم...

852 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث