مقالات ISI و ISC

استخراج روابط معنایی از عربی قرآنی بر اساس الگوی همبستگی عربی

عنوان فارسی مقاله: استخراج روابط معنایی از عربی قرآنی بر اساس الگوی همبستگی عربی عنوان لاتین: Extracting semantic relations from the Quranic Arabic based on Arabic conjunctive patterns زبان: لاتین- انگلیسی نوع مقاله: ISI سال انتشار: ۲۰۱۷ پایگاه معارف نت maarefnet.ir

718 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
مدیریت سرمایه گذاری در پرتو قرآن و سنت: تحلیل متنی

عنوان فارسی: مدیریت سرمایه گذاری در پرتو قرآن و سنت: تحلیل متنی عنوان لاتین: Managing Investment in The Light of Quran and Sunnah: Textual Analysis زبان: لاتین - انگلیسی نوع مقاله: ISI سال انتشار: ۲۰۱۵ مقالات ISI الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حدیث

934 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
ترویج تفاهم مذهبی از طریق قرآن کریم

ترویج تفاهم مذهبی عنوان فارسی مقاله: ترویج تفاهم مذهبی از طریق قرآن کریم   عنوان لاتین: Promoting Interreligious Understanding through the Holy Quran زبان: لاتین- انگلیسی نوع مقاله: ISI سال انتشار: ۲۰۱۵ ترویج تفاهم مذهبی

1022 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
اثربخشی لحن قرآن بر روی حافظه در کودکان

عنوان فارسی: اثربخشی لحن قرآن بر روی حافظه در کودکان عنوان لاتین:  Effectiveness of Quran Tune on Memory in children زبان: لاتین- انگلیسی نوع مقاله: isi سال انتشار: ۲۰۱۴  مقالات علوم قرآن و حدیث

798 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
روش های نظارت کارآمد در سیستم مدیریت امام علی (علیه السلام)

عنوان فارسی: روش های نظارت کارآمد در سیستم مدیریت امام علی(علیه السلام) عنوان لاتین: The methods of efficient supervision in Imam Ali’s (pbuh) system of management زبان: لاتین- انگلیسی نوع مقاله: isi سال انتشار: ۲۰۱۶

1053 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث