ابن شهرآشوب مازندرانی

بررسی تطبیقی دیدگاه تفسیری – کلامی ابن شهرآشوب با فرق کلامی در متشابه‌ القرآن

بررسی تطبیقی دیدگاه تفسیری - کلامی ابن شهرآشوب با فرق کلامی در متشابه‌ القرآن نویسندگان: محمدصادق حیدری ؛ زینب السادات حسینی ؛ سید علی اکبر ربیع نتاج سال انتشار: ۱۳۹۴ سطح مقاله: علمی پژوهشی کلیدواژه ها: ابن شهرآشوب ؛ متشابه‌ القرآن ؛ فرق کلامی ؛ روش‌های مقابله...

604 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵