امامت

بررسی معناشناختی «جعل امامت» (با تکیه بر اصل اصالت تعبیرهای قرآنی)

بررسی معناشناختی «جعل امامت» (با تکیه بر اصل اصالت تعبیرهای قرآنی) . نویسندگان: محبوبه سقاب گندم آبادی , سید حسین سیدی , محمدجواد عنایتی راد . سال انتشار: ۱۳۹۶          سطح مقاله: علمی پژوهشی . چکیده بررسی معناشناختی واژگان و عبارات قرآن، یکی...

753 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث