امام موسی کاظم

بازشناسی حدیث «الامام لا یغسله الا الامام» در گفتمان واقفیه و امامیه

عنوان مقاله: بازشناسی حدیث «الامام لا یغسله الا الامام» در گفتمان واقفیه و امامیه (بر اساس پیشینه‏ شناسی تجهیز معصومان در منابع فریقین) . نویسندگان: حسین حسینیان مقدم ؛ ابراهیم گودرزی . سال انتشار: ۱۳۹۶    سطح مقاله: علمی پژوهشی . کلیدواژه ها: تجهیز؛ واقفیه؛ امام کاظم...

477 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
تعداد محصولات
1473
تعداد مقالات
2
تعداد کاربران
676
تعداد نظرات
22