امنیت ، سیاست و حکومت اسلامی

اهمیت‌ سنجی عدالت و امنیت از منظر قرآن / نویسنده: محمد بهرامی

اهمیت‌ سنجی عدالت و امنیت از منظر قرآن نویسنده: محمد بهرامی سال انتشار: ۱۳۹۷ سطح مقاله: علمی پژوهشی کلیدواژه‌ ها: عدالت ؛ امنیت ؛ قرآن . چکیده یکی از موضوعات مهم و کلیدی زیرمجموعه عدالت و امنیت ، بحث اهمیت عدالت یا امنیت است. در این بحث...

829 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
نقدی بر نظریه بیگانگی قرآن با سیاست (با الهام از اندیشه سیاسی امام خمینی)

عنوان مقاله: نقدی بر نظریه بیگانگی قرآن با سیاست (با الهام از اندیشه سیاسی امام خمینی) . نویسندگان: علی اکبر رستمی , محمد واعظ زاده خراسانی , محمد امامی سال انتشار: ۱۳۹۴ سطح مقاله: علمی پژوهشی کلمات کلیدی: قرآن، سیاست ، ارتباط، بیگانگی، امام خمینی چکیده یکی...

866 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
قدرت نرم و منابع آن در آیینه آیات قرآن

عنوان مقاله: قدرت نرم و منابع آن در آیینه آیات قرآن . نویسنده: محمد میرزایی سال انتشار: ۱۳۹۴  سطح مقاله: علمی پژوهشی  کلمات کلیدی: قرآن ، قدرت ، قدرت نرم ، منابع قدرت ، سیاست چکیده قدرت به مفهوم توانایی و قابلیت، علاوه بر گوناگونی انواع، تعریف متفاوتی...

977 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
بررسی اهداف حکومت دینی از دیدگاه نهج البلاغه

عنوان مقاله: بررسی اهداف حکومت دینی از دیدگاه نهج البلاغه . نویسنده: علیرضا کمالی . سال انتشار: ۱۳۹۶    سطح مقاله: علمی پژوهشی . کلیدواژه‌ها: حکومت دینی؛ اهداف حکومت؛ اهداف غایی؛ اهداف میانی؛ سیاست در نهج البلاغه . چکیده حکومت دینی، حکومتی است که در آن مدیریت خرد...

884 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
واکاوی دوگان آرمان واقعیت در اندیشه و سیره علوی با تاکید بر عزل و نصب حاکمان

عنوان مقاله: واکاوی دوگان آرمان واقعیت در اندیشه و سیره علوی با تاکید بر عزل و نصب حاکمان . نویسندگان: علی حسین زاده ؛ مسعود امانلو    سال انتشار: ۱۳۹۶    سطح مقاله: علمی پژوهشی . کلیدواژه‌ها: امام علی (ع)؛ آرمان‌گرایی؛ واقع‌ گرایی؛ آرمان‌ گرای واقع بین ....

539 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
بیعت از دیدگاه امام علی (ع) در آموزه‌ های نهج البلاغه

عنوان مقاله: بیعت از دیدگاه امام علی (ع) در آموزه‌ های نهج البلاغه . نویسنده: احمد ربانی‌ خواه   سال انتشار: ۱۳۹۶    سطح مقاله: علمی پژوهشی . کلیدواژه‌ها: بیعت؛ ملاک‌ های بیعت؛ حق حاکمیت؛ حکومت علوی . چکیده بیعت در ادبیات آیینی اسلام، بیانگر کارکرد مشارکت‌جویانه مردم...

715 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
استخراج مولفه‌ های حکمرانی خوب بر اساس نامه مالک‌ اشتر و بررسی تطبیقی با اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران

عنوان مقاله: استخراج مولفه‌ های حکمرانی خوب بر اساس نامه مالک‌ اشتر و بررسی تطبیقی با اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران . نویسندگان: محمدرضا یوسفی شیخ رباط ؛ فهیمه بابایی  . سال انتشار: ۱۳۹۷    سطح مقاله: علمی پژوهشی . چکیده بررسی پدیده‌ های جدیدی همچون «حکمرانی...

1167 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۸
واکاوی فقهی آیه نفی سبیل و ادله هم سو و شمول آن نسبت به مناصب انتخابی در دولت مدرن

عنوان مقاله: واکاوی فقهی آیه نفی سبیل و ادله هم سو و شمول آن نسبت به مناصب انتخابی در دولت مدرن . نویسندگان: دکتر روشنعلی شکاری، سید حمیدرضا ملیحی ، محمدسعید ممتازنیا . سال انتشار: ۱۳۹۶   سطح مقاله: علمی پژوهشی . چکیده یکی از قواعد فقهی...

739 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۱

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث