بلاغت و ادبیات عرب

بررسی نظم در معانی افعال و مشتقات قرآنی با فاء الفعل (حرف فاء) مشترک

بررسی نظم در معانی افعال و مشتقات قرآنی با فاء الفعل (حرف فاء) مشترک بررسی نظم در معانی افعال و مشتقات قرآنی نویسندگان: علی رضا طبیبی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ فهیمه جفرسته   چکیده این تحقیق به بررسی نظم در معانی افعال و مشتقات قرآنی با فاء...

912 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
دولت قرآن (تاملی نو بر معانی ثانوی استفهام با تکیه بر غزلیات‌ حافظ و آیاتی از قرآن‌ کریم)

دولت قرآن (تأملی نو بر معانی ثانوی استفهام با تکیه بر غزلیات‌ حافظ و آیاتی از قرآن‌ کریم) دولت قرآن معانی ثانوی استفهام غزلیات‌ حافظ و آیاتی از قرآن‌ نویسندگان: محمد ابراهیم مالمیر ؛ فرشید وزیله چکیده مقاله حاضر با بررسی مقوله «استفهام» و معانی ثانوی...

935 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
تحلیل آواشناختی سجع در قرآن کریم از منظر انسجام بخشی به متن

تحلیل آواشناختی سجع در قرآن کریم از منظر انسجام بخشی به متن ( بررسی موردی سوره‌ های طور، نجم، قمر، رحمن و واقعه) تحلیل آواشناختی سجع در قرآن نویسندگان: احمد پاشازانوس ؛ مریم فولادی چکیده امروزه با گستردگی مباحث زبان‌شناسی متن، افقهای نوینی در مطالعه‌ی متن...

911 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث