بینامتنی قرآنی و روایی در شعر مهیار دیلمی

بینامتنی قرآنی و روایی در شعر مهیار دیلمی

رایگان
نقد و بررسی اقتباس از قرآن با نگاه بلاغی

نقد و بررسی اقتباس از قرآن با نگاه بلاغی

رایگان
بینامتنیت آیات و روایات در گلستان سعدی

بینامتنیت آیات و روایات در گلستان سعدی

رایگان
خطبه غدیر

تحلیل شیوه‌ های تاثیرپذیری خطبه غدیر از قرآن کریم

رایگان
تفسیر بینامتنی از آیه 69 سوره احزاب بر اساس ترجمه‌ های آلمانی و عبری قرآن کریم ‏

تفسیر بینامتنی از آیه ۶۹ سوره احزاب بر اساس ترجمه‌ های آلمانی و عبری قرآن کریم ‏

رایگان
تحلیل ارتباط بینامتنی آیه اطاعت با عمده‌ ترین آیات ولایت و فضائل اهل‌ بیت (ع)

تحلیل ارتباط بینامتنی آیه اطاعت با عمده‌ ترین آیات ولایت و فضائل اهل‌ بیت (ع)

رایگان
بازتفسیر «الحمد لله رب العالمین» بر پایه روابط بینامتنی قرآن و عهدین

بازتفسیر «الحمد لله رب العالمین» بر پایه روابط بینامتنی قرآن و عهدین

رایگان
اثرپذیری حکمت‌ های نهج‌ البلاغه از قرآن کریم در انعکاس انواع استعاره‌ های هستی‌ شناختی

اثرپذیری حکمت‌ های نهج‌ البلاغه از قرآن کریم در انعکاس انواع استعاره‌ های هستی‌ شناختی

رایگان
تجلی آیات الهی در اشعار سنایی ژرار ژنت

تجلی آیات الهی در اشعار سنایی بر اساس بینامتنیت ژرار ژنت

رایگان
انواع روابط بینامتنیت در مطالعه­ نقایض جریر و اخطل

انواع روابط بینامتنیت در مطالعه­ نقایض جریر و اخطل با قرآن کریم

رایگان
0