بینامتنیت

تجلی آیات الهی در اشعار سنایی بر اساس بینامتنیت ژرار ژنت

تجلی آیات الهی در اشعار سنایی بر اساس بینامتنیت ژرار ژنت تجلی آیات الهی در اشعار سنایی ژرار ژنت نویسندگان: احمدرضا یلمه ها ؛ مسلم رجبی   چکیده ژرار ژنت یکی از تأثیرگذارترین پژوهشگران در عرصۀ بینامتنیت است. وی دامنۀ مطالعات کریستوا را گسترش داد و...

1111 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
انواع روابط بینامتنیت در مطالعه­ نقایض جریر و اخطل با قرآن کریم

انواع روابط بینامتنیت در مطالعه­ نقایض جریر و اخطل با قرآن کریم انواع روابط بینامتنیت در مطالعه­ نقایض جریر و اخطل نویسندگان: حمید متولی زاده نائینی ؛ رضا افخمی عقدا چکیده براساس نظریه بینامتنیت، شاهد برخی متون شعری در دوره اموی هستیم که توجّه بی‌نظیری به متون...

745 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۲

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث