کاربست گفتمان سکوت در تحلیل نامه امیر مومنان (ع) به معاویه

رایگان
تحلیل گفتمان بشارت در قرآن

تحلیل گفتمان بشارت در قرآن

رایگان
تاثیر نقش‌ نماهای گفتمانی «واو» و «فاء» در تحلیل معنی آیات قرآن

تاثیر نقش‌ نماهای گفتمانی «واو» و «فاء» در تحلیل معنی آیات قرآن

رایگان
بازشناسی سطوح گفتمانی در نهج‌ البلاغه

بازشناسی سطوح گفتمانی در نهج‌ البلاغه

رایگان
0