ترجمه استعاره‌ طرح واره حرکتی در نهج‌‌ البلاغه

بررسی روش‌ های ترجمه استعاره‌ های مبتنی بر طرح واره حرکتی در نهج‌‌ البلاغه

رایگان
حفظ شکل و انتقال معنا در ترجمه‌ نهج‌ البلاغه

حفظ شکل و انتقال معنا در ترجمه‌ نهج‌ البلاغه بررسی مقابله‌ ای ترجمه‌ فیض‌ الاسلام و شهیدی

رایگان
ترجمه‌ های انگلیسی قرآن آربری ، شاکر و قرایی

بررسی تطبیقی ترجمه‌ های انگلیسی قرآن آربری ، شاکر و قرایی از آیات منتخب سوره رعد

رایگان
سه‌ عنصر ترجمه در نظریه نایدا

پیوند ویرایش با سه‌ عنصر ترجمه در نظریه نایدا (موردپژوهی در ترجمه قرآن کریم)

رایگان
تقدیم و تاخیر و بازتاب آن در ترجمه قرآن

تقدیم و تاخیر و بازتاب آن در ترجمه قرآن

رایگان
0