تصویر هنری

تصویرپردازی هنری در سوره‌ اعراف با تکیه بر تشبیه، استعاره و مجاز

تصویرپردازی هنری در سوره‌ اعراف با تکیه بر تشبیه، استعاره و مجاز نویسندگان:  مینا پیرزادنیا ؛ مالک عبدی ؛ زیور چراغی سال انتشار: ۱۳۹۴؛  سطح مقاله: علمی پژوهشی کلیدواژه‌ها: قرآن کریم ؛ سوره‌ اعراف ؛ تصویرپردازی هنری ؛ تشبیه ؛ استعاره ؛ مجاز چکیده تصویرپردازی منطبق بر...

918 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث