تفسیر تربیتی

بررسی عوامل بنیادین تربیت در پنج سوره آغازین نزول

عنوان مقاله: بررسی عوامل بنیادین تربیت در پنج سوره آغازین نزول . نویسنده: احمد نظری . سال انتشار: ۱۳۹۶        سطح مقاله: علمی پژوهشی   واژگان کلیدی: سوره‌ های آغازین قرآن، تفسیر تربیتی ، عوامل تربیت ، تربیت قرآنی .   چکیده زبان قرآن ، زبان...

765 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
«انذار» از روش تا اصل تربیتی

عنوان مقاله: «انذار» از روش تا اصل تربیتی   نویسندگان: حمیدرضا یونسی ، دکتر نیکو دیالمه . سال انتشار: ۱۳۹۶   سطح مقاله: علمی پژوهشی . چکیده پژوهش حاضر با تأکید بر واژه انذار در قرآن کریم و ارائه تبیینی از معنای لغوی و احصای خصوصیات معنایی...

855 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۱

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث