تفسیر قرآن به قرآن

جایگاه حدیث در تفسیر البیان فی الموافقه بین الحدیث والقرآن

عنوان مقاله: جایگاه حدیث در تفسیر البیان فی الموافقه بین الحدیث والقرآن . نویسندگان: حسین محققی، رسول محمدجعفری ، اصغر هادوی کاشانی . سال انتشار: ۱۳۹۶    سطح مقاله: علمی پژوهشی . واژه‌های کلیدی: قرآن، روایات تفسیری، علامه طباطبایی، تفسیر البیان فی الموافقه بین الحدیث و...

719 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۴
تعداد محصولات
1473
تعداد مقالات
2
تعداد کاربران
681
تعداد نظرات
22