تلاوت قرآن

پژوهشی در جایگاه ارزشی تجوید و سهم آن در خوشخوانی و تغنی قرآن کریم

عنوان مقاله: پژوهشی در جایگاه ارزشی تجوید و سهم آن در خوشخوانی و تغنی قرآن کریم . نویسندگان: ملیکا کردلویی ؛ محمدحسن رستمی ؛ مرتضی ایروانی نجفی . سال انتشار: ۱۳۹۶    سطح مقاله: علمی پژوهشی . چکیده امروزه یکی از ارکان اصلی تغنی و زیباخوانی قرآن...

641 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
تعداد محصولات
1473
تعداد مقالات
2
تعداد کاربران
681
تعداد نظرات
22