تناسب و سیاق

سطح شناسی پیوستگی آیات در تفسیر فخر رازی / نویسنده: محمد بهرامی

سطح شناسی پیوستگی آیات در تفسیر فخر رازی نویسنده: محمد بهرامی سال انتشار: ۱۳۹۴ سطح مقاله: علمی پژوهشی کلیدواژه‌ها: فخر رازی ؛ پیوستگی آیات ؛ ارتباط آیات ؛ تفسیر کبیر ؛ سطح‌ سنجی . چکیده فخر رازی نخستین مفسری است که بیشترین توجه را به بحث پیوستگی...

1045 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۸
ادله ادبی دلالت فراسیاقی قرآن

عنوان مقاله: ادله ادبی دلالت فراسیاقی قرآن . نویسندگان: محمد خطیبی ؛ علی راد سال انتشار: ۱۳۹۴؛  سطح مقاله: علمی پژوهشی کلیدواژه‌ها: سیاق قرآن ؛ دلالت فراسیاقی ؛ ادبیات قرآنی ؛ معناشناسی ؛ روایات تفسیری چکیده برخی از آیات قرآن کریم افزون بر معنایی که در ضمن فضای...

683 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
بررسی اعتبار سبب نزول و سیاق و تعامل و تعارض آن دو در تفسیر

عنوان مقاله: بررسی اعتبار سبب نزول و سیاق و تعامل و تعارض آن دو در تفسیر . نویسندگان: علی اکبر بابایی, رحیم حاصلی ایرانشاهی سال انتشار: ۱۳۹۴ سطح مقاله: علمی پژوهشی کلمات کلیدی: سیاق ، اسباب نزول ، تعارض سیاق و سبب نزول ، آیات ولایت...

1083 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
زیبایی شناسی تناسب معنایی در سوره آل عمران 

عنوان مقاله: زیبایی شناسی تناسب معنایی در سوره آل عمران  . نویسندگان: نورمحمد خدایاری; حسن عبداللهی; سید حسین سیدی; علی نوروزی . سال انتشار: ۱۳۹۶    سطح مقاله: علمی پژوهشی . کلمات کلیدی: آل عمران; تناسب معنایی; زیبایی‌شناسی ; اِجمال و تفصیل; تقابل; نظیره سازی ....

1123 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۸
چالش های ارتباط معنایی فواصل با محتوای آیات

عنوان مقاله: چالش های ارتباط معنایی فواصل با محتوای آیات . نویسنده: علی اصغر آخوندی . سال انتشار: ۱۳۹۷            سطح مقاله: علمی پژوهشی . کلیدواژه‌ها: فواصل قرآنی؛ پیوند معنایی؛ مشکلات فواصل؛ چالش فواصل . چکیده قرآن کلام حکیم و حکیمانه است. اجزای کلام...

788 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث