جرح و تعدیل

تحلیل انتقادی دیدگاه یحیی محمد پیرامون علم رجال شیعه

عنوان مقاله: تحلیل انتقادی دیدگاه یحیی محمد پیرامون علم رجال شیعه (با تاکید بر کتاب مشکله الحدیث) . نویسندگان: علی آهنگ ؛ مهدی آریان فر سال انتشار: ۱۳۹۷       سطح مقاله: علمی پژوهشی . کلیدواژه ها: قرآنیون ؛ حجیت حدیث ؛ علم رجال شیعه ؛ جرح...

626 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۸
تعیین گستره «منکر الحدیث» در دانش جرح و تعدیل

عنوان مقاله: تعیین گستره «منکر الحدیث» در دانش جرح و تعدیل . نویسندگان: طیبه عمارلو ؛ مهدی (عبدالمهدی) جلالی ؛ عباس اسماعیلی زاده  . سال انتشار: ۱۳۹۶        سطح مقاله: علمی پژوهشی . کلیدواژه ها: علم رجال ؛ جرح‌ و تعدیل؛ اصطلاحات رجال؛ منکر الحدیث؛...

902 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث