حضرت آدم (ع)

مقایسه تطبیقی دیدگاه حرالی اندلسی و علامه طباطبایی در تفسیر هبوط حضرت آدم (ع)

عنوان مقاله: مقایسه تطبیقی دیدگاه حرالی اندلسی و علامه طباطبایی در تفسیر هبوط حضرت آدم (ع) . نویسندگان: روح‌ الله محمدعلی‌ نژاد - حسام امامی دانالو . سال انتشار: ۱۳۹۶        سطح مقاله: علمی پژوهشی   واژگان کلیدی: آیه ۳۶ و ۳۷ بقره، هبوط...

923 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
تحلیل سیر اندیشه مفسران در تفسیر «و علم آدم الاسماء کلها»

عنوان مقاله: تحلیل سیر اندیشه مفسران در تفسیر «و علم آدم الاسماء کلها» . نویسنده: احمد آقایی‌ زاده ترابی . سال انتشار: ۱۳۹۶        سطح مقاله: علمی پژوهشی واژگان کلیدی: آیه ۳۱ بقره، سیر تفسیر آیه ، تعلیم اسماء ، آفرینش آدم (ع). . چکیده...

873 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث