حیات اخروی

طرحواره های تصویری در حوزه سفر زندگی دنیوی و اخروی در زبان قرآن

طرحواره های تصویری در حوزه سفر زندگی دنیوی و اخروی در زبان قرآن طرحواره های تصویری در حوزه سفر نویسندگان: مرتضی قائمی ؛ اختر ذوالفقاری چکیده یکی از ساخت‌های مفهومی مهم در پژوهش‌های معنی‌شناسان شناختی طرحواره‌های تصویری هستند. هر استعاره حاصل یک طرحواره مفهومی یا نگاشت...

1241 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۲

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث