حیات اخروی

طرحواره های تصویری در حوزه سفر زندگی دنیوی و اخروی در زبان قرآن

طرحواره های تصویری در حوزه سفر زندگی دنیوی و اخروی در زبان قرآن طرحواره های تصویری در حوزه سفر نویسندگان: مرتضی قائمی ؛ اختر ذوالفقاری چکیده یکی از ساخت‌های مفهومی مهم در پژوهش‌های معنی‌شناسان شناختی طرحواره‌های تصویری هستند. هر استعاره حاصل یک طرحواره مفهومی یا نگاشت...

1028 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۲
تعداد محصولات
1473
تعداد مقالات
2
تعداد کاربران
683
تعداد نظرات
22