خانواده

نقد و بررسی آرای مفسران در تفسیر آیه ۴۴ سوره ص و تازیانه زدن ایوب به همسرش

عنوان مقاله: نقد و بررسی آرای مفسران در تفسیر آیه ۴۴ سوره ص و تازیانه زدن ایوب به همسرش . نویسندگان: زهرا کلباسی , امیر احمد نژاد , مهدی مطیع . سال انتشار: ۱۳۹۴           سطح مقاله: علمی پژوهشی   کلمات کلیدی: حضرت ایوب...

1556 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۵
نقش وفاق خانواده در نهادینه ‌شدن معروف ‏و پیشگیری از منکر از منظر قرآن کریم ‏

عنوان مقاله: نقش وفاق خانواده در نهادینه ‌شدن معروف ‏و پیشگیری از منکر از منظر قرآن کریم ‏ . نویسندگان: اعظم پرچم ؛ فردوس میریان . سال انتشار: ۱۳۹۷    سطح مقاله: علمی پژوهشی . کلیدواژه‌ها: قرآن کریم؛ معروف ؛ منکر ؛ وفاق؛ تربیت ؛ خانواده . ‏...

774 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۵
الگوی نظری مداخله «انعطاف – نفوذناپذیری» در خانواده ‏درمان‏گری سیستمی معنوی برای مدیریت مرزهای خانواده بر اساس حدیث «العزیزه»

عنوان مقاله: الگوی نظری مداخله «انعطاف - نفوذناپذیری» در خانواده ‏درمان‏گری سیستمی معنوی برای مدیریت مرزهای خانواده بر اساس حدیث «العزیزه» . عباس پسندیده ؛ مسعود جان بزرگی ؛ مسعود آذربایجانی . سال انتشار: ۱۳۹۷                سطح مقاله: علمی پژوهشی...

724 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث