دایره المعارف قرآن لیدن

ارزیابی مدخل سجع از دایره المعارف قرآن لیدن

عنوان مقاله: ارزیابی مدخل سجع از دایره المعارف قرآن لیدن . نویسندگان: فتحیه فتاحی زاده , حسین افسردیر ,  راضیه بن زاده . سال انتشار: ۱۳۹۴ سطح مقاله: علمی پژوهشی   کلمات کلیدی: دایره المعارف قرآن لیدن ، دوین جی. استوارت، مستشرقان ، سجع آیات، سبک ادبی...

992 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث