رجال شیعه

نقد اندیشه رجالی ارسال روایات بی‌ واسطه حریز از امام صادق (ع)

عنوان مقاله: نقد اندیشه رجالی ارسال روایات بی‌ واسطه حریز از امام صادق (ع) . نویسنده: مصطفی همدانی سال انتشار: ۱۳۹۷       سطح مقاله: علمی پژوهشی   کلیدواژه ها: حریز؛ یونس؛ روایت مرسل؛ روایات بی‌ واسطه حریز از امام صادق (ع)؛ روش تحمل حدیث چکیده حریز...

594 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۸
تحلیل انتقادی دیدگاه یحیی محمد پیرامون علم رجال شیعه

عنوان مقاله: تحلیل انتقادی دیدگاه یحیی محمد پیرامون علم رجال شیعه (با تاکید بر کتاب مشکله الحدیث) . نویسندگان: علی آهنگ ؛ مهدی آریان فر سال انتشار: ۱۳۹۷       سطح مقاله: علمی پژوهشی . کلیدواژه ها: قرآنیون ؛ حجیت حدیث ؛ علم رجال شیعه ؛ جرح...

647 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۸
کارکرد فهرست‌ های شیخ طوسی و نجاشی در تکمیل روش سزگین در بازیابی منابع آثار کهن روایی

عنوان مقاله: کارکرد فهرست‌ های شیخ طوسی و نجاشی در تکمیل روش سزگین در بازیابی منابع آثار کهن روایی (مطالعه موردی: کتاب الزهد حسین بن سعید اهوازی) . نویسندگان: صرت نیل ساز ؛ ابوالفضل رجائی فرد   سال انتشار: ۱۳۹۶        سطح مقاله: علمی پژوهشی...

799 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۸
ابن غضائری، کتاب الضعفاء و مساله انتساب

عنوان مقاله: ابن غضائری، کتاب الضعفاء و مساله انتساب . نویسندگان: عبدالهادی فقهی زاده ؛ مجید بشیری . سال انتشار: ۱۳۹۶        سطح مقاله: علمی پژوهشی . کلیدواژه ها: ابن غضائری؛ الضعفاء؛ انتساب کتاب؛ علم رجال . چکیده کتاب الضعفاء ابن عضائری یکی از منابع علم...

765 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
تحلیل دیدگاه شیخ بهایی و اخباریان در علل تغییر شیوه اعتبارسنجی متاخران

عنوان مقاله: تحلیل دیدگاه شیخ بهایی و اخباریان در علل تغییر شیوه اعتبارسنجی متاخران . نویسنده: احسان سرخه ای . سال انتشار: ۱۳۹۷                سطح مقاله: علمی پژوهشی . کلیدواژه ها: رجال ؛ علامه حلی؛ متأخران؛ شیخ بهایی؛ اخباریان ....

1257 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
کاربرد «له روایات» در فهرست شیخ طوسی و ارتباط آن با کتب نوادر

  نویسندگان: احسان سرخه ای واژگان کلیدی: روایات؛ نوادر؛ الفهرست؛ رجال؛ شیخ طوسی   سال انتشار: ۱۳۹۵ سطح مقاله: علمی پژوهشی

852 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث