رجال

نقد اندیشه رجالی ارسال روایات بی‌ واسطه حریز از امام صادق (ع)

عنوان مقاله: نقد اندیشه رجالی ارسال روایات بی‌ واسطه حریز از امام صادق (ع) . نویسنده: مصطفی همدانی سال انتشار: ۱۳۹۷       سطح مقاله: علمی پژوهشی   کلیدواژه ها: حریز؛ یونس؛ روایت مرسل؛ روایات بی‌ واسطه حریز از امام صادق (ع)؛ روش تحمل حدیث چکیده حریز...

572 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۸
تحلیل انتقادی دیدگاه یحیی محمد پیرامون علم رجال شیعه

عنوان مقاله: تحلیل انتقادی دیدگاه یحیی محمد پیرامون علم رجال شیعه (با تاکید بر کتاب مشکله الحدیث) . نویسندگان: علی آهنگ ؛ مهدی آریان فر سال انتشار: ۱۳۹۷       سطح مقاله: علمی پژوهشی . کلیدواژه ها: قرآنیون ؛ حجیت حدیث ؛ علم رجال شیعه ؛ جرح...

611 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۸
ابن غضائری، کتاب الضعفاء و مساله انتساب

عنوان مقاله: ابن غضائری، کتاب الضعفاء و مساله انتساب . نویسندگان: عبدالهادی فقهی زاده ؛ مجید بشیری . سال انتشار: ۱۳۹۶        سطح مقاله: علمی پژوهشی . کلیدواژه ها: ابن غضائری؛ الضعفاء؛ انتساب کتاب؛ علم رجال . چکیده کتاب الضعفاء ابن عضائری یکی از منابع علم...

716 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
تعیین گستره «منکر الحدیث» در دانش جرح و تعدیل

عنوان مقاله: تعیین گستره «منکر الحدیث» در دانش جرح و تعدیل . نویسندگان: طیبه عمارلو ؛ مهدی (عبدالمهدی) جلالی ؛ عباس اسماعیلی زاده  . سال انتشار: ۱۳۹۶        سطح مقاله: علمی پژوهشی . کلیدواژه ها: علم رجال ؛ جرح‌ و تعدیل؛ اصطلاحات رجال؛ منکر الحدیث؛...

882 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
تحلیل دیدگاه شیخ بهایی و اخباریان در علل تغییر شیوه اعتبارسنجی متاخران

عنوان مقاله: تحلیل دیدگاه شیخ بهایی و اخباریان در علل تغییر شیوه اعتبارسنجی متاخران . نویسنده: احسان سرخه ای . سال انتشار: ۱۳۹۷                سطح مقاله: علمی پژوهشی . کلیدواژه ها: رجال ؛ علامه حلی؛ متأخران؛ شیخ بهایی؛ اخباریان ....

1242 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
نقد سندی و دلالی روایت رفع قلم

عنوان مقاله: نقد سندی و دلالی روایت رفع قلم . نویسندگان: معصومه شیردل ؛ پروین بهارزاده . سال انتشار: ۱۳۹۶    سطح مقاله: علمی پژوهشی . کلیدواژه ها: روایت «رفع قلم»؛ نقد سندی؛ نقد دلالی؛ نهم ربیع‌الاول . چکیده مقاله حاضر به اعتبارسنجی روایتی موسوم به «رفع قلم»...

1709 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث