روش ها و گرایش های تفسیری

ضوابط علمی و کاربردی در روش تفسیر تطبیقی

ضوابط علمی و کاربردی در روش تفسیر تطبیقی ضوابط علمی و کاربردی در روش تفسیر تطبیقی نویسندگان: انسیه عسگری ؛ محمدکاظم شاکر چکیده در چند سال اخیر تفسیر تطبیقی به‌ مثابه یک گونه تفسیری خود را نمایان کرده است. این گونه تفسیری گرچه آثاری در طول تاریخ...

703 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث