زیبایی‌ شناسی ضرب‌ آهنگ در سوره‌ های نازعات و تکویر

زیبایی‌ شناسی ضرب‌ آهنگ در سوره‌ های نازعات و تکویر

رایگان
بررسی لایه آوایی سوره انبیاء

بررسی لایه آوایی سوره انبیاء از منظر سبک شناسی

رایگان
قرآن پیشگام در عرصه داستانک

قرآن پیشگام در عرصه داستانک مطالعه موردی آیات ۵۸و ۵۹ سوره نحل

رایگان
نگاهی سبک‌ شناختی به سوره یس

نگاهی سبک‌ شناختی به سوره یس با تکیه بر دیدگاه‌ های ساختار‌گرایی

رایگان
0