سوره آل‌ عمران

زیبایی شناسی تناسب معنایی در سوره آل عمران 

عنوان مقاله: زیبایی شناسی تناسب معنایی در سوره آل عمران  . نویسندگان: نورمحمد خدایاری; حسن عبداللهی; سید حسین سیدی; علی نوروزی . سال انتشار: ۱۳۹۶    سطح مقاله: علمی پژوهشی . کلمات کلیدی: آل عمران; تناسب معنایی; زیبایی‌شناسی ; اِجمال و تفصیل; تقابل; نظیره سازی ....

894 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۸

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث